Family Governance

Naast de zakelijke kanten van een familiebedrijf, zijn ook de relaties met alle familieleden van belang om het bedrijf goed en weloverwogen te leiden. Verschillende leden van de familie kunnen een rol spelen in het bedrijf, of ervoor kiezen om dat juist niet te doen. Maar wat ze ook kiezen het familiebedrijf speelt altijd een rol.

Family governance gaat over het maken, vastleggen en handhaven van afspraken ten aanzien van de verhoudingen tussen de familieleden onderling en hun relatie tot het bedrijf. Belangrijke instrumenten voor het bepalen van de family governance zijn het familieberaad waarin de familiestrategie wordt bepaald, welke wordt vastgelegd in een familiestatuut. RSM kan u en uw familie begeleiden bij het in kaart brengen van de family governance, opstellen van duidelijke afspraken, zodat iedereen in de familie weet wat zijn of haar rechten en plichten zijn.

De familiestrategie beschrijft de rol van de familie in het bedrijf

Het begint met uw visie op de rol van de familie in uw bedrijf. Die nemen we door en vertalen wij met u in een beleid en strategie. RSM is expert in het duidelijk vastleggen van uw visie en dat borgen in een familiestatuut.

Wat regelt een familiestatuut?

In het familiestatuut staat precies hoe de belangen, het eigendom, de rollen en het zeggenschap van verschillende leden van de familie is geregeld. Relevante vragen zijn bijvoorbeeld wanneer mogen familieleden toetreden tot het bedrijf, in welke functie, wat is de rol van schoonfamilie, wanneer wordt eigendom overgedragen, hoe is de communicatie tussen de familie en het bedrijf geregeld, etc.

Dat zijn slechts voorbeelden, maar zo zijn er veel meer zaken die geregeld kunnen worden in het statuut. RSM begeleidt al vele jaren familiebedrijven en wij kunnen u daarom uitstekend adviseren hoe u dit goed en duidelijk vastlegt. Zo voorkomt u onenigheid en is alles goed geregeld voor de hele familie, nu en in de toekomst.

Wij faciliteren het houden van een familieberaad

Om een breed gedragen familiestrategie en -statuut te kunnen opstellen, zijn er meerdere familiebijeenkomsten nodig. Daar kunnen de verschillende familieleden hun mening delen om te komen tot een gedeelde visie en beleid.

RSM kan deze bijeenkomsten voor u faciliteren, zowel praktisch maar ook door als onpartijdig voorzitter op te treden. Dit geeft iedereen de kans deel te nemen aan de discussie, zonder extra rollen en verantwoordelijkheden te hoeven dragen. Uiteraard kunnen wij u ook direct antwoorden en evt. adviseren als er vragen zijn over juridische en fiscale consequenties van bepaalde keuzes.

Meer informatie?

Heeft u met uw familiebedrijf behoefte aan ondersteuning bij het besturen van de familie binnen het bedrijf, dan staan wij u met plezier daarin bij. Neem contact op met ons en leg uw vragen en wensen aan ons voor.

Laura Bles-Temme
+31(0)20 635 20 00
E [email protected] 

Download de brochure 'RSM Family Governance'

Neem voor meer informatie
contact op met:

Laura Bles-Temme
Managing Partner & Tax Partner
+31 (0)20 635 20 00
[email protected]