Managementrapportages

Concrete inzichten in de cijfers nodig? Een verhelderende samenvatting voor non-financials, of een uitgebreide rapportage waarmee uw management team de koers voor de komende jaren bepaalt? RSM ontwikkelt daar graag heldere managementrapportages voor. Bijvoorbeeld een realtime dashboard, waarmee u sturing aan uw organisatie geeft.

Voor wie ontwikkelen wij managementrapportages?

Voor ieder bedrijf kan RSM een rapportage op maat maken. Groot of klein, eenvoudig of complex. Van complexe dashboards met grafische weergaven en KPI’s, tot een simpele uitdraai van de winst- en verliesrekening.

Voor bedrijven voor wie RSM de administratie voert tot bedrijven die de administratie volledig in eigen beheer hebben. En voor bedrijven die niet willen wachten tot de samenstelling van de jaarrekening, maar gedurende het boekjaar vast willen bijsturen.

Samen met u bepalen we het doel en de daarvoor benodigde financiële en niet-financiële managementinformatie, en we helpen u graag verder door deze informatie periodiek te bespreken en indien nodig verder uit te bouwen.  We fungeren daarbij als kritisch klankbord en strategisch sparringpartner.

Meer informatie?

Heeft u een managementrapportage nodig, of wilt u meer informatie? Neem contact op met:

Mike Niemans
+31(0)72 541 11 75
[email protected]

Neem voor meer informatie
contact op met:

Mike Niemans
Partner
+31(0)72 541 11 11
E [email protected]