Risicoanalyse

Er gebeurt enorm veel op het gebied van duurzaamheid. Dat maakt het moeilijk om de juiste informatie te verzamelen en te bepalen welke implicaties de ontwikkelingen hebben voor uw bedrijf. Hoe ontwikkelt uw sector zich de komende jaren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)? Welke risico’s brengen aankomende wettelijke verplichtingen met zich mee? Welke innovaties zijn er binnen uw marktsegment?

Inzicht in externe ontwikkelingen en hun impact op uw bedrijf

In een risicoanalyse beantwoorden wij deze vragen door de korte- en langetermijnontwikkelingen binnen uw sector systematisch in kaart te brengen. We identificeren de risico’s en kansen die hieruit voortkomen en de impact die de ontwikkelingen zullen hebben op uw bedrijf. Met deze kennis kunt u betere strategische beslissingen nemen en krijgt u handvatten voor risico- en innovatiemanagement.

Van inzicht naar concrete resultaten

Naast risicoanalyses ondersteunen wij bij het opstellen van een duurzaamheidsstrategie en helpen wij u ook met het rapporteren over uw maatschappelijke en milieu-impact. Door het gehele traject te begeleiden, helpen wij u om uw duurzame ambities om te zetten in concrete resultaten.

Meer informatie?

Wilt u weten wat RSM precies voor u kan betekenen bij het verduurzamen van uw organisatie en hoe wij dat concreet aanpakken? Neem dan contact op met:

Ruben Harding
+31 (0) 20 635 20 00
E  [email protected]

Brochure

Sustainability Consulting Insights