Wat wij u bieden | Vastgoedexploitatie en projectontwikkeling

Als vastgoedexploitant krijgt u voortdurend te maken met nieuwe uitdagingen. In de huidige veranderende markt is het cruciaal om uitdagingen en veranderingen van tevoren goed te kunnen inschatten en waar u op kunt acteren. Het is verstandig om uw beleid hierop af te stemmen, zodat u en uw bedrijf de fiscale consequenties van marktveranderingen zo vroeg mogelijk kunnen onderkennen. Met RSM als uw fiscale partner bent u hiervan verzekerd.

Vastgoedexploitatie, inclusief projectontwikkeling, kent vele fases: opstarten, uitbouwen & verkoop zijn slechts enkele van deze. Diverse aspecten komen daarbij kijken, zo ook het fiscale. Zaak is om gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden die de wet exploitanten biedt. En deze zijn ruim.

Vastgoed en fiscaliteit

Bij alle vraagstukken houden wij in ieder geval altijd de onderstaande zaken scherp in de gaten. Wilt u meer weten over de fiscale wet- en regelgeving zoals die in uw situatie van toepassing is en wat de consequenties hiervan zijn? Neem dan gerust contact met ons op voor een persoonlijk advies.

Gereduceerde overdrachtsbelasting voor woningen

 • Bij de aankoop van een woning(portefeuille) is het van belang na te gaan of het reguliere tarief, het lage tarief of een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting geldt.

Btw en overdrachtsbelasting voor nieuwbouw

 • Het is de moeite waard om na te gaan of voor uw nieuwbouwproject de zogenoemde gesplitste koop/aanneemovereenkomst van toepassing kan zijn.

Herinvesteringsreserve

 • Wij adviseren u over de voorwaarden, interne documentatievoorschriften en mogelijkheden op het gebied van het opzetten en benutten van een herinvesteringsreserve.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF/BOR)

 • Door gebruik te maken van de mogelijkheden die de belastingwetgeving bij bedrijfsopvolging biedt kan een zogenoemde Vastgoed-B.V. fiscaal gunstig aan de volgende generatie worden doorgegeven; zowel bij leven (schenking) als bij overlijden (vererving).

Verhuurderheffing

 • Niet de meest spannende belasting, maar de aangifte moet wel correct en tijdig ingediend zijn.  

Herstructurering

 • Wij zijn uw partner voor het minimaliseren van de fiscale consequenties bij een herstructurering van uw vastgoedportfolio.

WOZ-beschikking

 • Door de WOZ-waarde van uw vastgoed omlaag te brengen, zijn in veel gevallen besparingen te realiseren.

Inkomen in box 1 of box 3

 • Door passief uw vastgoedportfolio te beheren, kan telkens gezocht worden naar de meest gunstige belastingafdracht bij de inkomstenbelasting.

Onroerende zaak-lichamen (OZL)

 • Verkoop van een Vastgoed-B.V. kan als een zogenoemde onroerende zaak-lichaam (OZL) worden gekwalificeerd. Veelal dient de koper dan overdrachtsbelasting af te dragen. Over de uitzonderingen kunnen wij u nader informeren c.q. adviseren.

Aangiften voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, overdrachtsbelasting en schenk- en erfbelasting

 • Wij verzorgen al uw belastingaangiften. Daar waar nodig zullen we u, proactief, adviseren over mogelijke optimalisaties.

Vastgoedfondsen

Wij adviseren en begeleiden uw vastgoedfonds met de volgende fiscale onderwerpen:

 • de fiscale consequenties van de overdracht van vastgoed naar verschillende bedrijfsonderdelen,
 • de transparantie van uw fondsen (CV/FGR), en
 • met uw fiscale beleggingsinstelling (FBI).

Vastgoed en accountancy

Onze accountants zijn bekend met de meest recente richtlijnen voor het opstellen van een jaarrekening, zeker met betrekking tot vastgoedentiteiten. Daar waar nodig laten de accountants van RSM zich bijstaan door een Bureau Vaktechniek.

Second opinion op waarderingen van vastgoedportefeuilles

Mogelijk zit er een essentieel verschil tussen de waarde en prijs van uw vastgoedportefeuille; waarderingen en taxaties hoeven niet dezelfde uitkomst te hebben. Onze valuators kunnen vastgoed waarderingen (her-)beoordelen op basis van rekenmethodiek/ modellen/ uitgangspunten en juistheid van DCF berekeningen.

Wilt u meer informatie over onze diensten voor de vastgoedsector?

Neem contact op met RSM en leg uw vraagstuk aan ons voor. Wij geven u snel inzicht in wat wij voor u en uw bedrijf kunnen betekenen.

Onno Adriaansens
+31(0)6 515 406 67
E [email protected]

Neem voor meer informatie contact op met:


Onno Adriaansens
Head of Real Estate and Co-chair European Real Estate Sector Team
+31(0)6 515 406 67
[email protected]

Vastgoed Insights