Netherlands
Talen

Talen

MKB Nieuwsbrief

In de MKB Nieuwsbrief staat informatie, nieuws en tips over diverse onderwerpen bestemd voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks en is via deze pagina te downloaden.

mkb_nieuwsbrief_augustus_2016.png

November 2017

Inhoud

 • De wet DBA gaat op termijn weer vervallen en wordt vervangen door een nieuwe zzp-wet
 • Bv kan betaling afkoopsom pensioen in eigen beheer uitstellen
 • Verhoging box 2-tarief: wat betekent dit voor uw dividend
 • Verhoging transitievergoeding bij ontslag per 2018
 • en diverse nieuwsberichten
Download

mkb_nieuwsbrief_augustus_2016.png

oktober 2017

Inhoud
 • Oudedagsverplichting dga jaarlijks oprenten met marktrente
 • Werkgever is verantwoordelijk voor het registreren van gewerkte uren
 • Checklist voor het werken met uitzendkrachten
 • en diverse nieuwsberichten
Download

mkb_nieuwsbrief_augustus_2016.png

Juli/augustus 2017

Inhoud

 • Bedrijfsopvolgingsregeling en afschaffing pensioen in eigen beheer
 • Biedt u uw kinderen vakantiewerk op uw bedrijf?
 • Belangrijke wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017
 • Op 31 december van dit jaar loopt de restschuldregeling eigen woning af
 • en diverse nieuwsberichten
Download

mkb_nieuwsbrief_augustus_2016.png

Juni 2017

Inhoud

 • Personele kosten remmen winstontwikkeling mkb, omzet groeit
 • Trouwplannen na 1 januari 2018?
 • Zonder instemming geen afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer
 • Belangrijke wijzigingen per 1 juli 2017 in minimumjeugdloon
 • en diverse nieuwsberichten
Download

mkb_nieuwsbrief_augustus_2016.png

Mei 2017

Inhoud

 • Zowel pensioen in eigen beheer als een stamrecht in uw BV?
 • Maximale WW-uitkering weer naar drie jaar
 • Meer duidelijkheid betreffende btw-heffing privégebruik auto van de zaak
 • Salaris dga: wanneer meer of minder dan het gebruikelijk loon
 • en diverse nieuwsberichten
Download

mkb_nieuwsbrief_augustus_2016.png

April 2017

Inhoud

 • Pensioen in eigen beheer niet langer mogelijk. Wat zijn uw mogelijkheden? Wij hebben een vier stappenplan voor u opgesteld
 • Mogelijke compensatie transitievergoeding vanaf 2019
 • Verkoop van producten en diensten aan particulieren in buitenland?
  Let op de btw-drempel
 • Wanneer heeft een stagiair of starter recht op loon?
 • UBO-register
 • en diverse nieuwsberichten
Download

mkb_nieuwsbrief_augustus_2016.png

Maart 2017

Inhoud

 • Pensioen in eigen beheer afgeschaft
 • Verhuur zakelijke deelauto kan zonder bijtelling
 • 2% of 6% overdrachtsbelasting bij overdracht kantoorpand?
 • Levering aan ondernemers in het buitenland en btw
 • en diverse nieuwsberichten
Download

 

mkb_nieuwsbrief_augustus_2016.png

februari 2017

Inhoud

 • Uiteindelijk toch nog groen licht voor afschaffing pensioen in eigen beheer
 • Aanpassingen minimumloonregels per 1 juli 2017
 • Zonnepanelen voor uw bedrijfspand
 • Kan bijtelling bestelauto toch achterwege blijven?
 • en diverse nieuwsberichten
Download
mkb_nieuwsbrief_augustus_2016.png

januari 2017

Inhoud

 • Top 10 wijzigingen voor 2017
 • Vergeet btw over privegebruik auto niet aan te geven
 • Gebruikelijk loon voor de dga verhoogd
 • Verhoging transitievergoeding
 • en diverse nieuwsberichten
Download

mkb_nieuwsbrief_augustus_2016.png

december 2016

Inhoud

 • Afschaffing pensioen in eigen beheer voorlopig uitgesteld
 • Wet DBA en modelovereenkomsten op een laag pitje
 • 5 tips voor het schenken van het familiebedrijf
 • Lage bijtelling nul-emissie auto vanaf 2019 beperkt
 • en diverse nieuwsberichten
Download

mkb_nieuwsbrief_augustus_2016.png

November 2016

Inhoud

 • Drie maanden extra voor stopzetten pensioen in eigen beheer
 • Uw opgebouwde pensioenaanspraak fiscaal vriendelijk afkopen en de informatieplicht bij afkoop of omzetting pensioen
 • Langere transitie periode DBA tot 1 januari 2018
 • Lage lonen? Vanaf 2017 betaalt de overheid mee!
 • Aftrek onzelfstandige werkruimte van huurwoning verdwijnt
 • en diverse nieuwsberichten
Download
mkb_nieuwsbrief_augustus_2016.png

Oktober 2016

Inhoud

 • Einde pensioen in eigen beheer! Wat zijn de mogelijkheden
 • Bijtelling auto van de zaak ondanks verbod privégebruik
 • Uit dienst? Telefoon van de zaak teruggeven, dan wel de restwaarde vergoeden
 • en diverse nieuwsberichten
Download

mkb_nieuwsbrief_augustus_2016.png

Augustus 2016

Inhoud

 • Vooropgestelde oplossingen voor pensioen in eigen beheer
 • Bedrijfsopvolgingsregeling wordt aangepast
 • Wijzigingen zakelijke auto 2017-2020
 • Opnieuw mogelijk om € 100.000 belastingvrij te schenken voor eigen woning
 • en diverse nieuwsberichten
Download

20160815_mkb_nieuwsbrief_juni-juli_2016_nieuwe_voorkant_custom.jpg

juni/juli 2016

Inhoud

 • Belangrijke wijzigingen per 1 juli
 • Wet DBA: Correctie met terugwerkende kracht
 • Mag de opdrachtgever loonheffing, premies werknemersverzekeringen
  en IAB ZVW op de opdrachtnemer verhalen?
 • Geld besparen met speciale regeling voor vakantiekrachten
 • en diverse nieuwsberichten
Download

cover_20160815_mkb_nieuwsbrief_juni_2016_nieuwe_voorkant_custom.jpg

juni 2016

Inhoud

 • De VAR is vervallen per 1 mei 2016! Hoe beperkt u uw risico in geval van inzet van zzp'ers?
 • Groeiversnelling voor het mkb: hoe presteert uw branche?
 • Wijziging ketenbepaling biedt oplossing voor seizoensarbeid
 • Aanpassing transitievergoeding op komst
 • en diverse nieuwsberichten
Download

20160815_mkb_nieuwsbrief_mei_2016_nieuwe_voorkant_custom.jpg

mei 2016

Inhoud

 • Boete van uw medewerkers soms toch belastingvrij vergoeden?
 • Brug-ww per 1 april verruimd
 • Hoge Raad: Bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor verkrijging aandelen
  in vastgoed-bv
 • Wees alert op btw-fraude!
 • en diverse nieuwsberichten
Download

20160815_mkb_nieuwsbrief_april_2016_nieuwe_voorkant_custom.jpg

April 2016

Inhoud

 • U rijdt de auto van de zaak niet privé?
 • Ben u wel btw verschuldigd als uw klant niet komt opdagen?
 • DBA vervangt de VAR op 1 mei 2016
 • en diverse nieuwsberichten
Download

20160815_mkb_nieuwsbrief_maart_2016_nieuwe_voorkant_custom.jpg

maart 2016

Inhoud

 • De VAR dan toch definitief ten einde!
 • Fiscaal vriendelijk rijden? Het kan nog steeds
 • Crisisheffing voor lonen boven € 150.000 blijft intact
 • Geld verdienen met innovatie
 • en diverse nieuwsberichten
Download

20160812_mkb_nieuwsbrief_februari_2016_nieuwe_voorkant_custom.jpg

februari 2016

Inhoud

 • Top 10 wijzigingen in de belastingwetgeving in 2016
 • Werkkostenregeling: bent u klaar voor de afrekening?
 • Investeert u milieuvriendelijk? De Belastingdienst betaalt mee
 • Oplossing pensioen in eigen beheer nabij
 • en diverse nieuwsberichten!
Download

20160107_mkb_nieuwsbrief_januari_custom.jpg

Januari 2016

Inhoud

 • Opmaken van de balans voor de werkkostenregeling 2015;
 • Modelovereenkomsten in plaats van VAR: bereid u vast voor!;
 • Versoepeling aflossingsachterstand eigenwoninglening;
 • Tegemoetkoming werkgevers bij waardeoverdracht pensioen;
 • en diverse nieuwsberichten!
Download

20160812_mkb_nieuwsbrief_november_2015_nieuwe_voorkant_custom.jpg

November 2015

Inhoud:

 • pensioenopbouw in eigen beheer ingeperkt
  en voor de toekomst mogelijk afgeschaft;
 • vervanging VAR: Nog volop onduidelijkheid;
 • giftenaftrek ook bij vrijgevigheid van
  aandeelhouder;
 • geen verzekeringsplicht voor de WW/WIA
  voor de zzp’er;
 • en diverse nieuwsberichten!
Download