O nama

RSM International je mreža osnovana 1964. godine koja u 2019. godini broji 810 ureda u 120 zemalja u svijetu sa kombinovanim prihodom preko 5,7 milijardi američkih dolara što je plasira kao šestu međunarodnu mrežu koja pruža profesionalne usluge revizije i savjetovanja. Strategija mreže podrazumijeva aktivnosti fokusirane na pružanje profesionalnih, visokokvalitetnih i integrisanih usluga revizije, financijskog i poreznog savjetovanja klijentima koji posluju na različitim tržištima i u raznovrsnim sektorima. Integrisane usluge mreže i njenih članica podrazumijevaju usluge revizije i savjetovanja, knjigovodstvene usluge i računovodstvo, korporativno oporezivanje, PDV, poslovno savjetovanje, korporativne finansije, IT savjetovanje, reorganizaciju, i forenzičku reviziju i računovodstvo. Također, RSM International i njene članice su punopravne članice Foruma Firmi (Forum of Firms, FOF), udruženja međunarodnih mreža računovodstvenih firmi koje vrše reviziju finansijskih izvještaja a koje su, između ostalog, prihvatljive za Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD) i USAID.