RSM Bosna i Hercegovina
Languages

Languages

Zakon o radu FBiH

Zakoni

30 November 2015
RSM Audit BH d.o.o. će vam pružiti podršku u procjeni poreznih rizika i adekvatnosti primjene nove zakonske regulative.