RSM Bosna i Hercegovina
Languages

Languages

COVID-19

coronavirus_1140x240px_bosnia_and_herzegovina.png

Porezna uprava izdala obavještenje za porezne obveznike

14 May 2020
Porezna uprava izdala obavještenje za porezne obveznike Porezna uprava Federacije BiH je shodno Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica (Službene novine FBiH, br. 28/20) sačinila i na web stranici Porezne uprave Federacije BiH objavila:

Usvojen Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica

12 May 2020
U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 28/20 od 07.05.2020. godine je objavljen Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica. Zakon možete preuzeti ovdje.  

UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM O PORESKIM MJERAMA ZA UBLAŽAVANjE EKONOMSKIH POSLjEDICA NASTALIH USLjED BOLESTI COVID19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

16 April 2020
UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM O PORESKIM MJERAMA ZA UBLAŽAVANjE EKONOMSKIH POSLjEDICA NASTALIH USLjED BOLESTI COVID19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2  

PRIJEDLOG ZAKONA O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA

16 April 2020
PRIJEDLOG ZAKONA O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA