Savjetovanje o rizicima

Zaštitite se od poslovnih prijetnji

Mi smo specijalizovani za upravljanje rizicima i možemo vam pomoći u zaštiti vašeg poslovanja i uspješnosti kako biste uvećali vrijednost koju pružate vašim partnerima.

Mi razumijemo prijetnje sa kojima se vaše poslovanje može suočiti. Od globalne bankarske krize do rastućeg cyber kriminala, nedavna dešavanja ukazuju na značaj ranog prepoznavanja prijetnji i adekvatnog odgovora.

Stoga mi djelujemo aktivno, umjesto reaktivno i pružamo podršku i smjernice prilikom razvoja vaših sistema i procesa. Naša stručnost i znanje nam omogućavaju da budemo predvodnici u uvođenju novih pristupa upravljanju rizikom.

Upravljanje rizikom

Naš pristup upravljanju rizicima vam pomaže da budete svjesni rizika, da ste fokusirani na oblasti povećanog rizika, te da ste u poziciji da premostite različitosti u cilju efikasnog upravljanja rizikom, u svim organizacionim jedinicama. Na taj način, ne samo da ćete bolje ublažavati rizike, već inteligentno preuzimati rizike, radi ostvarenja izuzetnih rezultata.

Interna revizija

RSM vam može pomoći u efikasnom upravljanju poslovnim rizicima i provođenju strategija. Mi radimo sa vama i vašim upravnim odborom na zaštiti vrijednosti za dioničare i poboljšanju efikasnosti, kvalitete i vrijednosti koja proizilazi iz interne revizije. Sa dubokim razumijevanjem privrednih sektora i tržišta, spremni smo da pomognemo u transformaciji funkcija vaše interne revizije u cilju poboljšanja učinkovitosti i ostvarenja veće vrijednosti vašem preduzeću.

Upravljanje i usklađenost

Organizacije su pod nemilosrdnim pritiskom da ostvare strateške ciljeve i veću profitabilnost, unatoč sve većem pritisku pojačanih regulatornih aktivnosti. RSM vam može pomoći da stvorite i zaštitite vrijednost, te da unaprijedite efikasno upravljanje regulatornim, upravljačkim i rizicima usklađenosti na održivoj osnovi. Nudimo iskustvo, znanje i alate koji vam pomažu da predviđate promjene regulatornih zahtjeva i preduzeće pripremite za uspješno poslovanje.

IT rizici i savjetovanje

Informaciona tehnologija je postala ključna za poslovanje svake organizacije, ali se ipak organizacije još uvijek bore sa osnovnim pitanjima kao što su: kako ostvariti poslovnu vrijednost od investicija koje su omogućene kroz informacione tehnologije? Kako održavati visok kvalitet informacija za potrebe donošenja poslovnih odluka? Kako osigurati da se projekti oslonjeni na IT uklope u vremenska i budžetska ograničenja, zahtjeve poslovanja i osiguranja kvaliteta? Kako optimizovati korištenje IT budžeta?

Naše usluge upravljanja informacionim tehnologijama pomažu, odnosno savjetujemo vašu organizaciju u vezi sa implementacijom i funkcionisanjem efikasne i efektivne organizacije informacionih tehnologija i procesa kroz usklađivanje informacionih tehnologija sa organizacionim ciljevima.