Alati i metodologija

Metodologija revizije Case Ware je osmišljena da omogući dosljedan standard usluge revizije za klijente, bez obzira gdje oni posluju. Revizorski timovi stoga više nemaju potrebu da povezuju dokumentaciju iz šarenila različitih alata. Case Ware karakteriše partnerski proces kojim se revizija usmjerava na one oblasti u finansijskim izvještajima koje predstavljaju najveći rizik. Korišćenje Case Ware na najoptimalniji način podrazumijeva razumijevanje vašeg poslovanja i okruženja u kojem se posluje. Pored pružanja uvida za izradu boljih procjena rizika, ovako duboko razumijevanje stavlja vaš revizorski tim u poziciju da može da pruža dragocjene savjete i preporuke.
Uz korištenje Case Ware, revizorski timovi su u poziciji da utvrđuju rizike finansijskih izvještaja, da ih povezuju sa procesima i sa internim kontrolama koje ste uspostavili u cilju prevazilaženja tih rizika. Takva funkcionalnost omogućava našem timu da izradi adekvatan revizorski odgovor koji odgovara utvrđenom riziku. Case Ware pomaže revizorskim timovima da dokumentuju, izvrše procjenu i testiraju interne kontrole. Kao rezultat toga, revizori su u poziciji da identifikuju šanse za jačanje interne kontrole.
 

How can we help you?

Contact us by phone +387 33 979 440 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us