RSM Bosna i Hercegovina
Languages

Languages

Dubinsko snimanje finansijskog računovodstva

Primjenom integrisanog pristupa, uz pomoć profesionalaca iz RSM, sa bogatim iskustvom u oblasti poreza, poslovanja i transakcija, tim primjenjuje fokusiran i prilagođen pristup za brzo otkrivanje i razumijevanje potencijalnih faktora za raskid dogovora, izvora vrijednosti i drugih područja od posebnog interesa za naše klijente.

Naši profesionalci su veoma iskusni, kako u transakcijama na prodajnoj, tako i na kupovnoj strani u raznim privrednim djelatnostima, uključujući zdravstvo, finansijske institucije, energetski sektor, usluge zaštite okoliša, tehnologije i obrazovanja.

Naše usluge dubinskog snimanja finansijskog računovodstva obuhvataju:

  • Procjena ciljnog društva u smislu kvalitete prihoda, uključujući i identifikaciju prekomjerno agresivnih računovodstvenih politika i procjenu adekvatnosti judgmental računa, kao i usklađenost sa računovodstvenim zahtjevima IFRS-a i zahtjevima SEC-a u pogledu izvještavanja
  • Analizu tokova novca (npr. promjene u obrtnom kapitalu, kapitalni izdaci, itd.)
  • Pregled aktive i pasive iskazane u bilansu stanja i izvan bilansa stanja
  • Identifikaciju ključnih poslovnih pokretača, trendova profitabilnosti i značajnih koncentracija rizika
  • Procjena prognoze uprave
  • Vođenje sveobuhvatnih razgovora sa upravom i njihovim savjetnicima
  • Vršenje dubinskog snimanja na prodajnoj i kupovnoj strani
  • Izlazna spremnost

How can we help you?

Contact us by phone +387 33 979 440 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us