Restrukturiranje

Pregled strateških opcija

  • U teškim situacijama, donošenje ispravne odluke može biti spasonosno za kompaniju. U zavisnosti od specifičnih potreba klijenta, naš tim pruža detaljnu procjenu i konkretne preporuke, koje se odnose na:
  • Analizu stanja sa fokusom na neposredne operativne i finansijske prijetnje poslovanju
  • Procjenu glavnih uzroka loših operativnih rezultata, u cilju kratkoročnog rješavanja kritičnih aspekata
  • Pregled mogućnosti partnerstva sa ciljem iznalaženja i privlačenja najpogodnijeg strateškog ili finansijskog investitora
  • Procjena potreba za optimizaciju strukture kapitala u cilju refinansiranja ili restrukturiranja postojećeg duga i uvođenja alternativnih opcija finansiranja

Reprogramiranje duga

Pružamo rješenja za preduzeća koja se suočavaju sa neodgovarajućom strukturom kapitala i/ili izazovnim privrednim ili sektorskim uslovima. Naš savjet pomaže takvim preduzećima da obezbjede stabilnu strukturu kapitala, te time i veću finansijsku fleksibilnost.
Najjači alat kojim RSM može da podrži pregovore o dugovima je plan koji kreditorima klijenta pokazuje sveobuhvatno znanje o mehanizmima koji su na raspolaganju za upravljanje poslovanjem. Plan mora biti detaljan i dovoljno jak da obuhvati niz pretpostavki i osjetljivosti, te da omogući klijentu da iznese uvjerljive poslovne argumente kreditorima i drugim akterima. Centralni dio plana je prognoza novčanog toka koja je, pored podsticanja uvjerljive komunikacije sa kreditorima, bitan radni alat za klijenta.
Naši iskusni stručnjaci su dobro priremljeni da izvrše analizu poslovne situacije i predstave upravnom odboru i kreditorima održive opcije. Sve opcije se provjeravaju, uključujući i prebacivanja aktive, inicijative za smanjenje troškova i restrukturiranje. Također ispitujemo sve makroekonomske i tržišne faktore koji negativno utiču na bilans uspjeha i ograničavaju likvidnost kompanije.
Što je najvažnije, imamo sposobnost da - u kratkom roku - dostavimo bitne činjenice i opcije za djelovanje prema kreditorima. Shvatamo da kreditori žele odgovore "juče". Naš tim može odmah izaći na teren i odgovoriti odboru i kreditorima klijenta u najkraćem mogućem roku, sa vjerodostojnim analizama i opcijama.
Pored toga imamo brojne kontakte sa kreditorima. Uspostavili smo kredibilitet unutar te zajednice kroz pokazane, dokazane i uspješne rezultate, kada je to bilo zaista važno.

How can we help you?

Contact us by phone +387 33 979 440 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us