Revizija i izražavanje uvjerenja

Inteligentni uvid i pametne povratne informacije.

Ljudi su uspješni tek onoliko koliko su dobri alati koje posjeduju. Znači, da bismo dosljedno obavljali kvalitetne usluge revizije, konstantno ulažemo u inovativne metode revizije. Pomno osluškujemo i pažljivo pratimo najnovija dešavanja, koja zatim prenosimo širom naše mreže.

Oprez spram rizika je uvijek prioritet. Upravo zato posvećujemo značajnu pažnju i ulažemo sredstva kako bismo osigurali da su metode koje primjenjujemo u skladu sa Međunarodnim standardima revizije.

Reviziji treba pristupiti oštrog uma, direktnim razgovorom i logički. To je ono što sve strane žele, bez obzira da li se radi o regulatorima, direktorima ili dioničarima.

RSM obezbjeđuje ovakav pristup kombinovanjem međunarodnog iskustva sa poslovnom i tehničkom stručnošću. Partneri su uključeni u ključne faze revizije, kako bi se uvjerili da timovi donose ispravne zaključke. Tu su i važna pitanja principa: vjerovanje u pristupačnost i potreba za reagovanjem na osnovu razumijevanja poslovanja klijenta.

RSM izražava uvjerenje o prikazanim finansijskim rezultatima i potvrđuje da su isti ispravni i ispunjavaju neophodne standarde na međunarodnom nivou. Mi idemo i korak dalje u pružanju uvida u stvarne rezultate poslovanja, bez obzira na obim ili prirodu poslovanja klijenta.

Naše usluge izražavanja uvjerenja uključuju:

  • Usluge revizije, uvida i sačinjavanja finansijskih izveštaja;
  • Ugovoreni postupci u pogledu finansijskih informacija;
  • Revizija implementacije grantova i projekata;
  • Uvidi za posebne namjene (usklađenost sa sporazumima, skraćeni finansijski izvještaji, prognoze i projekcije);
  • Interna revizija;
  • IT revizije

MSFI 15 - Vodič za primjenu

1 August 2017
U maju 2014. godine, Međunarodni odbor za računovodstvene standard (IASB) je objavio MSFI 15 koji mijenja MSR 18 - Prihodi, MRS 11 – Ugovori o izgradnji, kao i interpretacije vezane za njih.

How can we help you?

Contact us by phone +387 33 979 440 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us