RSM Bosna i Hercegovina
Languages

Languages

Spajanja i preuzimanja

Savjetovanje kod prodaje firmi

Naš tim je pretočio lekcije naučene tokom provođenja mnoštva transakcija na strani prodaje u jedan diferencirani proces osmišljen da osigura optimalno rješenje za našeg klijenta. Ključni elementi procesa su:
 

 • Razvijanje dubokog razumjevanja specifičnosti djelatnosti klijenta i potencijalnih kupaca
 • Potvrđivanje i proširenje finansijskih i operativnih ciljeva klijenta
 • Provođenje iscrpne finansijske i operativne analize poslovanja klijenta radi utvrđivanja da li postoje odgovarajući iznosi koji uvećavaju profitabilnost ili da li finansije klijenta treba normalizovati, kako bi se preduzeće pozicioniralo u najboljem mogućem svjetlu.
 • Analiza informacija o ključnim klijentima (uklj. potencijal za operativna poboljšanja i/ili sinergiju kupca), kao i ukupne tržišne informacije, kako bi se se predložena teza potkrijepila
 • Izrada iznimno prilagođenih marketinških materijala (npr. teaser, informacioni list, itd.) u vezi sa atraktivnim investicionim planom
 • "Stres testiranje" izrađenih marketinških dokumenata i prikupljenih dokaza putem provođenja nepristrasne provjere od strane iskusnih bankara
 • Izrada prilagođenog marketinškog pristupa i utvrđivanje rokova
 • Zahvaljujući širokoj mreži lokalnih kontakata, kao i globalnih veza zbog naše afilijacije sa Rothschild, možemo ostvariti pristup kupcima na kredibilan način i doprijeti do najvećeg broja prikladnih investitora
 • Olakšavanje i praćenje detaljne provjere investitora  
 • Stalna aktivna angažovanost iskusnih bankara tokom procesa pregovora i marketinga, kako bi našem klijentu osigurali maksimalnu vrijednost

 

Savjetovanje kod preuzimanja firmi

Naše iskustvo sa transakcijama na strani kupovine, obuhvata situacije u vezi sa geografskim širenjem, konsolidacijom usitnjenih industrijskih grana, proširenje proizvodnih linija i unapređenje ukupnog potencijala za rast. Naš tim uvijek upravlja takvim situacijama na način da primjenjuje proces postizanja dogovora koji maksimizira vrijednost za našeg klijenta. Ključni elementi tog procesa su:

 

 • Razvijanje sveobuhvatnog razumijevanja djelatnosti klijenta, ciljeva i strategije rasta
 • Identifikacija strateških trendova, specifičnih mogućnosti za preuzimanja kroz naše veze sa Rothschild ili pomaganje u provođenju transakcija koje su već utvrđene ili su u toku
 • Izrada prilagođenih strategija približavanja potencijalnom cilju (ciljevima)
 • Provođenje detaljne provjere i poslovne procjene
 • Identifikacija finansijskih i operativnih sinergija kroz predložene transakcije
 • Zastupanje klijenta tokom cijelog procesa aukcije i stečaja
 • Pomoć u obezbjeđenju vanjskog duga, vlasničkog ili hibridnog finansiranja, po potrebi, radi realizacije transakcije
 • Stalna aktivna angažovanost iskusnih bankara tokom procesa pregovora u cilju da se izdejstvuju najpovoljniji uslovi transakcije i ostvari maksimalna vrijednost za našeg klijenta
   

How can we help you?

Contact us by phone +387 33 979 440 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us