RSM Bosna i Hercegovina
Languages

Languages

Usluge procjene vrijednosti

Kompleksnost mjerenja realne vrijednosti se povećala otkako se ta vrijednost ukorijenila u finansijskim izvještajima i ugovornim aranžmanima među kupcima, prodavcima, klijentima, prodavačima i zaposlenicima. Rutinske poslovne transakcije sada često zahtijevaju izračun realne vrijednosti, baš kao i strateške odluke o investiranju. 

Naši profesionalci dolaze iz velikih računovodstvenih firmi i nezavisnih uglednih firmi za procjenu vrijednosti. Svako od njih ima iskustvo u nekom specijalizovanom području, te su potkovani znanjem o temeljnim konceptima procjene vrijednosti. Oni su poznati po svojim promišljanjima o kompleksnim temama i sarađuju sa subjektima koji se bave procjenom vrijednosti na različitim rukovodnim nivoima. Oslanjamo se na bogato iskustvo stečeno u veoma širokom dijapazonu djelatnosti, te nadovezujemo na RSM-ove grupe fokusirane na konkretne djelatnosti. Kada naši klijenti vrše procjenu poslovanja ili određene transakcije, RSM iznosi sve navedeno na sto i još više od toga. Imamo podršku tehničkog računovodstvenog tima sa iskustvom u radu u nacionalnim uredima velikih računovodstvenih firmi, koji prate promjene u računovodstvenim standardima i propisima, a koji mogu uticati na procjenu vrijednosti.

Dopustite da RSM primijeni svoje dokazane korporativne usluge procjene vrijednosti prilikom vaše sljedeće transakcije.

How can we help you?

Contact us by phone +387 33 979 440 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us