RSM Bosna i Hercegovina
Languages

Languages

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

92% europskih privrednih društava nespremno za GDPR


  • njih 28% uopšte nije upoznato sa novim propisima kojih će se morati pridržavati za manje od godinu dana
  • njih više od polovine (51%) vjeruje da je GDPR regulativa suviše kompleksna za mala i srednja preduzeća, ali se slažu da je pooštrenje uslova pod kojim se koriste lični podaci građana, neophodno

Kako pokazuje istraživanje sprovedeno za potrebe RSM-a, šeste najveće svjetske mreže firmi za reviziju, konsalting i porezno savjetovanje, privredna društva širom Europe su nespremna da dočekaju Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR) koju su zemlje Europske unije obavezne primjenjivati od maja 2018. Anketa, sprovedena od strane European Business Awards, uključivala je 400 najuspješnijih europskih privrednika, koji su odgovarali na pitanja o pripremljenosti njihove firme za GDPR kao i o načinu na koji će implementacija GDPR-a uticati na njihovo poslovanje.


Iako će primjena Uredbe stupiti na snagu za manje od 7 mjeseci, samo 8% anketiranih privrednih društava je spremno za nju, ili je započelo aktivnosti na neophodnim prilagođavanjima. U isto vrijeme, svaki četvrti anketirani (28%) nije uopšte upoznat sa Uredbom koju su u obavezi primjenjivati. Zabrinjavajuća je i činjenica da je 26% anketiranih društava upoznato sa izmjenama koje Uredba donosi, ali priznaju da njihova firma neće biti u stanju odgovoriti njenim zahtjevima do maja 2018., kada ista stupa na snagu.


Društva koja se ne prilagode zahtjevima GDPR do zadanog roka, mogu biti novčano kažnjena i to u iznosima koji se kreću do 4% globalnog prometa ili EUR 20 miliona, koja god je suma od dvije navedene veća.


Prilagođavanje zahtjevima Uredbe značajno utiče na raspored resursa unutar društava. Anketa je pokazala da iz razloga prilagođavanja Uredbi, 23% anketiranih planira smanjiti ulaganja u inovativne nove proizvode, dok je njih 22% odustalo od internacionalne ekspanzije kao metode rasta i razvoja poslovanja.


Jean Stephens, CEO, RSM, je izjavila: “U roku od manje od 7 mjeseci, poslovni subjekti u EU će morati primjenjivati Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR). U RSM smo identificirali rast potražnje za konsultantskim uslugama u smislu prilagođavanja Uredbi, ali je evidentno iz sprovedene ankete, da mnogi vlasnici i menadžeri firmi nisu u potpunosti svjesni prepreka koje moraju savladati u implementaciji zahtjeva Uredbe, za čiju je primjenu ostalo vrlo malo vremena.


Oni moraju da znaju da prilagodba nije jednostavan proces i da će njihovo poslovanje morati pretrpjeti značajne izmjene. Stoga, što ranije krenu sa procesom, on će bezbolniji biti.


Lejla Kaknjo, Managing partner RSM Audit BH d.o.o. Sarajevo je izjavila: “Iako Bosna i Hercegovina nije članica EU, to ne znači da se GDPR uredba ne odnosi na nas. Naprotiv, ona pogađa sve privredne subjekte koji na bilo koji način prikupljaju, prenose i obrađuju lične podatke građana EU, bez obzira gdje se taj privredni subjekt nalazio. A pod ličnim podacima se podrazumijevaju svi podaci na osnovu kojih je moguće nedvojbeno identificirati pojedinca (ime i prezime, datum rođenja, broj identifikacionog dokumenta, broj telefona, IP adresu i sl). Stoga je vrlo važno da se privredni subjekti koji su u ovoj kategoriji, što prije prilagode zahtjevima GDPR Uredbe. Također, prema zahtjevima GDPR uredbe, svi subjekti čije su matične kompanije u zemljama članicama EU su obavezne prilagoditi svoje poslovanje Uredbi, bez obzira na njihovo sjedište.


51% anketiranih privrednika smatra da je kompleksnost prilagođavanja Uredbi veliki teret za mala i srednja preduzeća. Dva od pet anketiranih europskih privrednika (41% onih upoznatih sa zahtjevima Uredbe) smatraju da će proces prilagođavanja povećati njihove troškove, uključujući i troškove eksternog konsultanta. 60% anketiranih smatra da je angažovanje eksternog konsultanta u procesu prilagođavanja od ključne važnosti za blagovremen završetak projekta prilagodbe.


Uprkos kompleksnom procesu prilagodbe, 52% anketiranih podržava promjene koje donosi Uredba, smatrajući da je uvođenje reda u raspolaganju ličnim podacima građana, neophodno.


RSM nudi usluge savjetovanja u projektima planiranja i prilagodbe GDPR standardima. Više informacija na www.rsm.global/gdpr. Zainteresovani za više informacija mogu se registrovati za RSM-ov GDPR webinar koji će se održati 30 novembra 2017 u 13.00 CET.

How can we help you?

Contact us by phone +387 33 979 440 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us