RSM Bosna i Hercegovina
Languages

Languages

MSFI 15 - Vodič za primjenu

U maju 2014. godine, Međunarodni odbor za računovodstvene standard (IASB) je objavio MSFI 15 koji mijenja MSR 18 - Prihodi, MRS 11 – Ugovori o izgradnji, kao i interpretacije vezane za njih.


Razvijen u vezi sa US GAAP standardom 606, MSFI 15 ukida nedosljednosti i slabosti prethodnih zahtjeva u vezi sa prihodima te obezbjeđuje jasan okvir priznavanja prihoda, pruža uporedivost prihoda i između različitih pravnih lica, industrija, jurisdikcija i tržišta kapitala.              

 


Namjera ovog standarda je da obezbjedi mnogo više korisnih informacija korisnicima finansijskih izvještaja kroz poboljšane zahtjeve za objavljivanjima kao i jednostavniju pripremu finansijskih izvještaja kroz smanjen broj pojedinačnih dokumentata koje pravno lice koristi u ovoj aktivnosti.


Ovaj vodič će vas provesti kroz svaki od ključnih koraka u priznavanju prihoda prema MSFI 15 (kao i dati osvrt na neke praktične implikacije), potom dva metoda za primjenu (zajedno sa njihovim komparativnim prednostima i nedostacima), kao i dostupna praktična primjena. Dodatno, vodič uključuje i detaljan pregled objava koje će biti potrebno pripremiti u skladu sa zahtjevima novog standarda.


Vodič možete preuzeti ovdje.pdf

How can we help you?

Contact us by phone +387 33 979 440 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us