Zakoni

RSM Audit BH d.o.o. će vam pružiti podršku u procjeni poreznih rizika i adekvatnosti primjene nove zakonske regulative.

basic_illustrations_single_files-29 - Copy.png

Novi Zakon_o_porezu_na_dobit FBiH proširuje poreznu bazu na dva načina: većim obuhvatom poreznih obveznika i većim obuhvatom oporezivih prihoda. Proširenje porezne osnovice i broja poreznih obveznika je potrebno da bi bila podržana borba protiv porezne evazije.  Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit FBiH možete preuzeti ovdje

Zakonom_o_porezu_na_dohodak_FBiH propisuje se način utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine.  Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH možete preuzeti ovdje

Zakonom o doprinosima uređuje se sistem obaveznih doprinosa, kao osnovnih instrumenata za finansiranje obaveznog: penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti, kao i gornja granica stopa doprinosa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa možete preuzeti ovdje

Zakon o privrednim društvima FBiH  uređuje osnivanje, poslovanje, upravljanje i prestanak privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zakon o radu FBiH 2015 uređuje  zaključivanje ugovora o radu, radno vrijeme, plaće, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa, zaključivanje kolektivnih ugovora, mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova i druga pitanja iz radnog odnosa, ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Zakonom o finansijskom poslovanju uređuju se pitanja vezana uz osnovna pravila finansijskog poslovanja, obaveze uprave i nadzornog odbora u vođenju poslova poduzetnika, kao i poduzimanje mjera na osiguranju likvidnosti, rizik u finansijskom poslovanju, rokovi izvršenja novčanih obaveza poduzetnika i subjekata javnog prava, pravne posljedice kašnjenja u izvršavanju novčanih obaveza, ništavnost pojedinih odredbi ugovora o poslovnim transakcijama, kao i obaveze poduzetnika kod nastanka nelikvidnosti, te nadzor poduzetnika i subjekata javnog prava.

 

Na Vaš poziv, dostavit ćemo ponudu za projekte poreskog i pravnog savjetovanja ili projekata pripajanja/joint ventures. Svi inicijalni troškovi sastanaka bit će besplatni.