Actievoorwaarden Winactie RSM

Deze winactie wordt georganiseerd door RSM Netherlands Holding N.V. Hierna RSM.

Deelname actie

 1. Deelname aan de actie is gratis
 2. Deelname vindt plaats wanneer je het formulier op de actiepagina van RSM hebt ingevuld.
  1. Eenmalige deelname per persoon.
  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder die woonachtig zijn in Nederland.
  3. Deelname is alleen mogelijk voor personen die werkzaam zijn in of een studierichting hebben (gevolgd) op het gebied van Accountancy, Tax of Consulting.
 3. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
 4. Medewerkers van RSM zijn uitgesloten van deelname aan de winactie.
 5. Deelnemers kunnen zich tussentijds terugtrekken door een mail te sturen naar: [email protected]
 6. De winactie loopt tot 1 maart 2022. Alle inzendingen die in deze periode worden geüpload maken kans op een paar gepersonaliseerde schoenen. De inzendingen die buiten deze periode worden geüpload zijn uitgesloten van deelname.
 7. RSM is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet verstrekt aan derden. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen wel intern worden gebruikt voor het aanmelden van een RSM nieuwsbrief.
 2. Op de actie is het Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaars van de actie worden gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaars van de actie worden per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen twee weken na bekendmaking meldt, wordt er middels een nieuwe loting een nieuwe winnaar aangewezen. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is RSM Nederland gerechtigd een andere winnaar te kiezen.
 4. RSM Nederland is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.