Het kerstarrest en de Wet rechtsherstel box 3 (‘herstelwet’) hebben opnieuw geleid tot vijf geschillen waarin de Hoge Raad zich zal uitspreken over de box 3-heffing. Advocaat-Generaal Pauwels (A-G) heeft op 9 februari jl. hierover een conclusie genomen. 

De herstelwet die, naar aanleiding van het kerstarrest van 24 december 2021, de forfaitaire wettelijke regeling vanaf 2017 moet repareren, schiet volgens de A-G op dezelfde wijze tekort als het wettelijke forfaitaire systeem. Het ‘werkelijk behaalde rendement’ zou daarom moeten bepalen of de box 3-heffing door de beugel kan en zou de basis moeten vormen voor de heffing, zodra vaststaat dat de wet tekortschiet. De A-G doet een dringend beroep op de Hoge Raad om een toetsingskader te geven voor het bepalen van het ‘werkelijk behaalde rendement’ en geeft in de conclusie alvast een leidraad.  

Het arrest dat de Hoge Raad zal wijzen kan daarom gevolgen hebben voor de box 3-heffing vanaf 2017. Indien de Hoge Raad de A-G volledig volgt, kan dit betekenen dat uw box 3-heffing verlaagd kan worden als het werkelijk behaalde rendement lager is dan het rendement volgens de (herstel)wet.  Hiervoor dient u wel tijdig tegen uw aanslag inkomstenbelasting bezwaar te (laten) maken. 

Wanneer de Hoge Raad uitspraak zal doen, is nog niet bekend. Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend en houden u op de hoogte. Neemt u gerust contact op met uw RSM adviseur indien u hierover van gedachten wilt wisselen.