Netherlands
Talen

Talen

Cloud Services

Steeds meer IT-leveranciers bieden een uitgebreid pakket aan van cloud computing services. Cloud computing is voor veel organisaties attractief door de lage kosten, de mobiliteit en de flexibele beheermogelijkheden. Ook heeft u geen zorg meer over bekwaam IT-personeel, hardware, software en change management. Cloud Services kunnen zich in verschillende modellen voordoen (SAAS, PAAS en IAAS), waarbij de deployment strategie beweegt in de mogelijkheden van private/community, public of een mengvorm (hybrid).

Naast de voordelen van de verschillende vormen van cloud zijn er ook nieuwe uitdagingen op het gebied van met name beheer: waar worden mijn gegevens opgeslagen? Is dit wel veilig? Kan ik er altijd bij? Wat gebeurt er met mijn data en met de service als de leverancier failliet gaat?

Daarnaast is de serviceovereenkomst met de cloud serviceprovider cruciaal voor een goede samenwerking. Voor elke organisatie gelden andere prioriteiten, maar het is belangrijk om uw afspraken goed vast te leggen in een contract met uw leverancier. Wij zijn van mening dat de normstelling voor zaken als bij voorbeeld continuïteit, back-up, security en aansprakelijkheid door de afnemer moet worden gesteld, niet door de leverancier.

Naast deze eerste analyse is het noodzakelijk de data en informatiebehoefte van uw organisatie te evalueren. Hebben we de juiste informatie? Gebruiken we niet te veel programma’s? Wat wordt de optimale structuur wanneer we in de cloud werken en wanneer is sprake van uitbesteding? Hebben we de juiste policies en procedures daarvoor en wanneer is onafhankelijke assuranceproviding (ISAE 3402) gewenst?

Advies en ondersteuning op dit gebied wordt ook verstrekt door de cloud serviceprovider, maar is dan vaak ingekleurd door zijn productaanbod. Een onafhankelijk en gespecialiseerd advieskantoor kan uw eisen en wensen beter realiseren dan de leverancier.