Risk & Compliance behelst meer dan alleen preventie van financieel-economische criminaliteit. Voor ons gaat compliance over groei en het creëren van waarden voor de lange termijn. Wij bereiken dit samen met u, door middel van het versterken van de integriteit van de organisatie en het stimuleren van een beheerste en integere bedrijfsvoering.

De specialisten van Risk & Compliance van RSM zijn internationaal erkende consultants die zich richten op compliance, zowel binnen als buiten de financiële sector. Onze uitstekende dienstverlening aan organisaties omvat onder meer de beheersing van interne en externe integriteitsrisico's die schadelijk zouden kunnen zijn voor hun onderneming. Al meer dan tien jaar adviseren en ondersteunen wij allerlei financiële instellingen alsmede industriële ondernemingen in diverse sectoren zoals luchtvaart en defensie, energie/olie & gas, technologie maar ook productie en logistiek.

Onze ondersteuning is gericht op de beheersing van belangrijke risico's op het gebied van integriteit en de bescherming van de reputatie. We bieden u een sterk gespecialiseerd advies over alle aspecten van goed bestuur en naleving van wetgeving, regelgeving en branchenormen, specifiek gericht op preventie van financieel-economische criminaliteit (zoals witwassen, financiering van terrorisme en ontduiking van sancties en exportcontroles).

We helpen uw organisatie bij het achterhalen, beoordelen en beheersen van integriteitsrisico's en het beheersbaar maken van de resterende risico’s op basis van de gedefinieerde risicobereidheid.

Onze dienstverlening varieert van een eerste scan van de staat van het compliance-raamwerk van onze klant, tot het assisteren bij de uitvoering van systematische integriteitsrisicobeoordelingen (SIRA) en het uitgebreid (her)ontwerpen en testen van de effectiviteit van ingevoerd beleid, procedures en andere maatregelen.

Zo nodig helpen we met herstelprogramma's, bijvoorbeeld wanneer uit onderzoeken van toezichthouders bevindingen naar voren zijn gekomen die aanvullende maatregelen vereisen.

We bieden onze klanten ondersteuning bij de toepassing en naleving van de geldende wet- en regelgeving, alsook de branchenormen door middel van een praktische, kosteneffectieve aanpak. Een evenwichtig geheel van bestuurlijk en organisatorisch beleid, procedures en maatregelen staat hierbij centraal.

Verder leveren wij trainingen en onderzoeksdiensten op maat en treden op als een compliance-helpdesk op het gebied van klantenscreening (CDD/KYC), sancties en exportcontroles. Ook leveren wij bijdragen aan instanties en fora die branchenormen vaststellen, en verzorgen opleidingen, workshops en ondersteuning aan alle klantgroepen, alsook aan toezichthoudende instanties en auditors.

Meer informatie?

Bent u benieuwd wat onze consultants op het gebied van Risk & Compliance voor uw onderneming kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons.