Data Conversie

data1.png

Wanneer u kiest voor een nieuwe applicatie is altijd de vraag hoe uw gegevens uit de oude applicatie kunnen worden overgezet naar het nieuwe systeem. Een succesvolle dataconversie houdt veel meer in dan het overzetten van de gegevensbestanden en wordt in projectverband uitgevoerd. Vaak werkt het nieuwe systeem anders dan het oude en moeten meer gegevens, of andere combinaties van gegevens in het nieuwe systeem geladen worden.

Zaken als datakwaliteit, dataverrijking en cleaning zijn processen die in een conversie-opdracht aan de orde komen. Ook moet de audittrail van de conversie worden vastgelegd en gedocumenteerd, zodat achteraf steeds  vastgesteld kan worden dat alle data juist en volledig zijn overgezet naar het nieuwe systeem. Tenslotte dienen de gebruikers getraind te worden in de nieuwe processen.

Veel te vaak zien we dat onvoldoende aandacht is voor een goede conversie. Goed en tijdig plannen is hierbij een eerste vereiste. Maar daarnaast moet u ook weten of de conversie goed is verlopen.

Wij bieden een integrale methode om het hele conversieproces te begeleiden en controleerbaar te houden, inclusief voortgangscontrole, documentatie en audittrails, zodat uw Go-live een gegarandeerd succes wordt. Wij vinden het belangrijk dat een Data Conversie project als een project wordt gemanaged, waarbij alle belanghebbenden worden betrokken.