Cultuur & Gedrag

De mensen in uw organisatie zijn bepalend voor de resultaten van uw onderneming. Zelfs wanneer u alle risico’s in de hand heeft wat de commerciële resultaten betreft, kunnen er nog steeds risico's zijn op het gebied van gedrag en bedrijfscultuur die negatieve effecten kunnen hebben op de prestaties of het voortbestaan van uw onderneming. Zo kent iedereen de (ernstige) incidenten in de financiële sector. Deze tonen aan dat de achterliggende oorzaken van incidenten vaak liggen in de cultuur van de onderneming. In een vroeg stadium ingrijpen in situaties waarin ongewenst gedrag wordt vertoond voorkomt problemen in de toekomst. 

Het gedrag en de normen en waarden van bestuurders en medewerkers vormen samen de bedrijfscultuur. Dit is het fundament van uw organisatie. Wij onderzoeken en meten verschillende factoren die indicator zijn van bedrijfscultuur, zoals: 

  • ervaren van (psychologische) veiligheid, 
  • manier van aansturing,
  • besluitvorming
  • omgang met fouten. 

Wij nemen in onze aanpak ook de “soft controls” mee. Dit zijn de niet-tastbare factoren, die van invloed zijn op gedrag en daarmee op de organisatiedoelstellingen. Zo kan het gedrag van bestuurders, management en medewerkers – bedoeld of onbedoeld - van invloed zijn op de kwaliteit van de samenwerking, en daarmee op de successen en resultaten van de organisatie. 

Manieren om het gedrag en de cultuur te beïnvloeden – naast het voeren van een goed gesprek - zijn bijvoorbeeld een gedragscode, klokkenluiderregeling en/of bewustwordingssessies. Wij achterhalen en beoordelen deze in uw organisatie. Wij noemen dit de “soft control”-instrumenten. Daarnaast zien wij in de praktijk dat zogenaamde “hard control”-instrumenten, zoals beleidsnota's, procedures en systemen voor toezicht, alleen effectief zijn, als de juiste cultuur al in alle lagen van het bedrijf aanwezig is.

Uit analyses van incidenten zien wij als achterliggende oorzaak dat het echte gedrag niet altijd in lijn is met het gewenste gedrag. Dat heeft een direct en negatief effect op de gewenste integere bedrijfsvoering. 

Wilt u weten wat de Corporate Governance & Culture consultants van RSM voor uw onderneming kunnen betekenen? Neem dan contact op met:

Marlène Jans
T +31(0)20 653 36 66
E [email protected]

Suzanne de Boer-Verheij
T +31(0)20 653 36 66
E [email protected]

Neem voor meer informatie
contact op met:

Marlène Jans
Director
+31 (0)23 530 04 00
[email protected]