Netherlands
Talen

Talen

Governance, Risk & Compliance

RSM GRC (voorheen Philip Sidney) heeft een jarenlange ervaring in de juridische en financiële wereld. Wij kennen de spelregels van de internationale zakenwereld door en door. Dat inzicht delen we graag met u. We helpen u om de juiste route uit te stippelen en om uw strategie te bepalen. Integriteit, diplomatie en vertrouwen zijn hierbij de sleutelwoorden.

Financieel economische criminaliteit

Wij helpen financiële instellingen en organisaties om de belangrijkste, aan economische criminaliteit gelieerde, niet-financiële en reputatierisico’s aan te pakken. We identificeren o.a. financiële onregelmatigheden, analyseren complexe zakelijke kwesties en beperken risico’s op het gebied van fraude.

Governance

Goed gedrag en cultuur staan bovenaan de agenda van regelgevende instanties, en zijn een belangrijk punt van aandacht voor de Board en Senior Managers van firma’s in verschillende industrieën. RSM GRC kan onder andere organisaties ondersteunen bij het versterken van het risico raamwerk en de risico cultuur benadering, en bij het verbeteren en bereiken van een beheerste en integere bedrijfsvoering.

Sanctieregelgeving

De handhaving van sanctie wet- en regelgeving in zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie is in de afgelopen jaren steeds strenger geworden, zeker met betrekking tot hoge risicolanden. Dankzij hun jarenlange ervaring en kennis opgedaan bij grote Europese banken, hebben onze experts alles in huis om te helpen bij compliance met (inter)nationale sanctie wet- en regelgeving.

Compliance

De compliance functie vervult een zeer belangrijke rol binnen het vervullen van de compliance visie en het beleid van de organisatie. RSM GRC staat organisaties onder andere bij in het opzetten van deze centrale functie. Afhankelijk van de aard en omvang van de organisatie kan de functie worden vervuld door een aparte compliance officer binnen de bedrijfstak, of door RSM GRC als een onafhankelijke, externe expert adviseur.

Export control

Zowel banken als industrie met activiteiten in de internationale handel kunnen te maken krijgen met de export of overdracht van militaire- of dual-use goederen. Al deze partijen moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in de van toepassing zijnde nationale en internationale regelgeving (waaronder ITAR en EAR). RSM GRC heeft de deskundigheid in huis om te kunnen adviseren alsook praktisch ondersteunen op het gebied van wet- en regelgeving, bedrijfsactiviteiten, auditprocessen en implementatie.

Bent u benieuwd wat Governance, Risk & Compliance voor uw onderneming kan betekenen? Neem dan contact op met:

Herman Annink Marlène Jans Jaap van Dijk   
T +31(0)20 653 36 66                  T +31(0)20 653 36 66          T +31(0)20 653 36 66      
E hannink@rsmnl.nl  E  mjans@rsmnl.nl E jvdijk@rsmnl.nl