Impact reporting

Heeft u duurzame initiatieven ontwikkeld of resultaten bereikt op het gebied van duurzaamheid? Dan wilt u dit natuurlijk graag aan uw stakeholders (bijvoorbeeld banken, klanten en medewerkers) communiceren. Zeker als zij bepaalde eisen op mvo-gebied aan u stellen.

Het in beeld brengen van uw mvo-initiatieven is niet alleen belangrijk voor uw reputatie, maar maakt uw onderneming ook toekomstbestendiger. RSM helpt u graag bij het in beeld brengen van uw niet-financiële prestaties, van het opstellen tot het controleren van uw impact report. Dit kan in een beknopt visueel impact dashboard of in een compleet mvo-verslag. Wij begeleiden u graag bij het maken van de juiste afweging.

Impact dashboard

Wilt u specifieke duurzaamheidsprestaties tonen aan uw stakeholders, of start u met het actief meten en sturen op niet-financiële indicatoren? Dan is een impact dashboard voor u een passend product. Het impact dashboard bestaat uit een beknopt overzicht van de 3-5 belangrijkste indicatoren van uw bedrijf met daarbij een korte toelichting. Met dit dashboard is het zowel voor u als uw stakeholders in een oogopslag duidelijk wat uw prestaties zijn op mvo-gebied.

Mvo-verslag

Een mvo-verslag is een omvangrijker document waarin u alle relevante thema’s met meer nuance opneemt. Met dit document kunt u de progressie van uw doelstellingen bijhouden, en antwoord geven op de informatiebehoefte van een brede groep stakeholders. Zo stelt het mvo-verslag u in staat om strategische keuzes te maken in uw transitie naar een duurzame economie.

Hoe gaan we te werk bij het rapporteren van uw impact?

Allereerst maken wij een analyse van uw sector, waarin we de belangrijkste ontwikkelingen en wensen van uw stakeholders in kaart brengen. Dit vormt de basis voor het definiëren van de indicatoren die opgenomen worden in uw impact dashboard of mvo-verslag. Zodra uw kernthema’s zijn vastgesteld, ondersteunen we u met het op een betrouwbare en consistente wijze meten van de indicatoren en het opstellen van uw mvo-verantwoording.  

Staat uw impact dashboard of mvo-verslag klaar, en is het voor uw stakeholders belangrijk dat dit door een externe partij wordt getoetst? Dan controleren wij uw impact report door middel van een grondige toetsing aan de geldende standaarden, zodat uw stakeholders zeker zijn van eerlijke en betrouwbare informatievoorziening. Na de controle krijgt u een accountantsverklaring en eventuele aanbevelingen ter verbetering.

Van rapporteren naar het verbeteren van niet-financiële prestaties

Naast ondersteuning bij het opstellen en het controleren van impact reports helpen wij u ook met het inzichtelijk maken van de duurzaamheidstrends en het opstellen van een duurzaamheidsstrategie. Door het gehele traject te begeleiden, helpen wij u om uw duurzame ambities om te zetten in concrete resultaten.

Meer informatie?

Wilt u uw mvo-initiatieven helder in beeld brengen voor uw stakeholders in een visueel impact dashboard of een uitgebreid mvo-verslag? Neem dan contact op met:

David Boekel
+31 (0) 20 635 20 00
E  [email protected] 

Sustainability Consulting Insights