Ondersteuning van u en uw advocaat in conflictsituaties

Heeft u te maken met een echtscheiding, wilt u aandeelhouders uitkopen, lijdt u economische schade of is er een dusdanig conflict dat u er zelf niet meer uitkomt? De bedrijfswaardeerders van RSM ondersteunen u ook bij juridische geschillen, arbitrageprocedures. Zo kunnen zij als waarderingsdeskundige bij rechtbankzaken optreden.

Geen advocaat, wel juridische hulp

Hoewel de bedrijfswaardeerders van RSM geen advocaat zijn, treden ze wel veel op námens advocaten.

U (of uw advocaat) kan ons bijvoorbeeld inschakelen bij onder andere de volgende situaties:

  • als partijdeskundige bij waarderingsgeschillen, waaronder echtscheidingen, uitkoop aandeelhouder(s), earn-out regelingen, overlijden, etc.
  • voor onafhankelijke deskundigenonderzoeken t.b.v. rechtbanken en gerechtshoven
  • voor arbitrage in geval van ernstig conflict, waarbij wij een bindend vonnis uitbrengen
  • voor second opinions en fairness opinions
  • voor economische schadeberekeningen

Waarom kiest u voor RSM?

Onze ervaren bedrijfswaardeerders houden zich dagelijks bezig met het waarderen van ondernemingen. Mede door onze jarenlange ervaring, financiële expertise en uitgebreide sectorkennis zijn wij in staat om een gedegen en goed onderbouwde waardering op te stellen. Zo weet u in het geval van een echtscheiding of bij economische schade dat u geen geld misloopt, en in het geval van een earn-outregeling of de uitkoop van een aandeelhouder dat u niet onnodig veel betaalt.