Netherlands
Talen

Talen

Events

8 september - 10.00 uur
Al geruime tijd geleden is aangekondigd dat leningen van aanmerkelijkbelanghouders bij hun eigen vennootschap boven de € 500.000 als dividend belast gaan worden. Een daadwerkelijk wetsvoorstel was er nog altijd niet. Daar is verandering in gekomen. Op 17 juni 2020 is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer; de wet excessief lenen bij eigen vennootschap komt er in 2023. We snappen dat dit wetsvoorstel veel vragen bij u oproept. Daarom nodigen wij u graag uit voor het RSM webinar ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’ op dinsdag 8 september 2020 van 10.00-11.00 uur.
29 september - 16.00 uur
De gemeenteraad heeft een belangrijke taak met betrekking tot de jaarrekening. In dit kader zijn er een aantal instrumenten en mogelijkheden voorhanden, waardoor de gemeenteraad sturend kan optreden en gedegen geïnformeerd kan worden. Bent u als raadslid op de hoogte van de instrumenten die de raad kan toepassen en worden deze instrumenten in voldoende mate toegepast? Wat wordt van u als raadslid verwacht met betrekking tot de jaarverantwoording en wat mag u van de accountant verwachten? RSM ervaart het samenspel tussen gemeenteraad en accountant als belangrijk en vindt het van belang dat de gemeenteraad zichzelf in het jaarrekeningtraject goed kan positioneren. In het webinar ‘RSM is Raadgevend’ wordt u op dinsdag 29 september aanstaande van 16.00 uur tot 17.00 uur geïnformeerd over de achtergrond van de jaarrekening(controle) en de mogelijkheden die u heeft om als gemeenteraad ‘in the lead’ te zijn.