Fiscaal advies Box 2 & Box 3

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad in een baanbrekend arrest geoordeeld dat de manier waarop sinds 2017 inkomsten uit vermogen worden belast (box 3), strijdig is met het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM). Als gevolg hiervan dient box 3 te worden aangepast. Dit geldt niet alleen voor de wijze van belastingheffing voor de komende jaren, maar er moet ook een oplossing worden gegeven voor de periode vanaf 2017. Niet alleen op het gebied van box 3 zal de inkomstenbelasting wijzigingen ondergaan. Ook met betrekking tot de belastingheffing over inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) staan aanpassingen op de agenda. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de voorgestelde wet excessief lenen.

Op deze website zullen wij u op de hoogte houden van alle relevante ontwikkelingen met betrekking tot de aanpassingen van de Wet Inkomstenbelasting en dan in het bijzonder over box 2 en box 3. Daarbij kunt u denken aan de visie van de specialisten van RSM over (voorgestelde) wetgeving en rechterlijke uitspraken.

Mocht u vragen hebben, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen via [email protected]. 

Duidelijkheid voor niet bezwaarmakers box 3

10 november 2022
Op vrijdag 4 november 2022 verstrekte Staatssecretaris van Rij duidelijkheid voor al degenen die geen bezwaar hadden gemaakt tegen de in hun aanslagen inkomstenbelasting voor de jaren vanaf 2017 opgenomen box 3 heffing.

Webinar: Uw vermogen: beleggen in privé of in de bv?

9 november 2022
Heeft u het webinar vandaag gemist? U  kunt het tot en met 16 november a.s. hieronder terug kijken:

Staatssecretaris informeert Kamer over het toekomstige box 3-stelsel naar werkelijk rendement

4 oktober 2022
Staatssecretaris Van Rij heeft de Tweede Kamer door middel van een uitgebreide brief geïnformeerd over het toekomstige box 3 stelsel dat uit dient te gaan van het werkelijk behaalde rendement.

Laatste update: definitief geen compensatie box 3 voor niet-bezwaarmakers

21 september 2022
In onze alert van 19 september 2022 gaven wij aan dat staatssecretaris van Rij – vanwege recente uitlatingen in de podcast ‘Betrouwbare Bronnen’ – de deur voor niet-bezwaarmakers op een kier leek te hebben gezet waar

Nieuwe update: mogelijk toch compensatie box 3 voor niet-bezwaarmakers?

19 september 2022
In onze alert van 8 september 2022 berichtten wij – op basis van berichtgeving van diverse media - dat niet-bezwaarmakers geen compensatie zullen ontvangen voor de teveel betaalde box 3-belasting naar aanleiding van het Kerstarrest van dece

Update: geen compensatie box 3 voor niet-bezwaarmakers

8 september 2022
In onze vorige alert van 20 mei 2022 gaven we aan dat nog niet duidelijk was of niet-bezwaarmakers ook recht hebben op compensatie voor de teveel betaalde box 3-belasting naar aanleiding van het Kerstarrest van december 2021.

Tax Alert: Aanslagen en brieven Belastingdienst in verband met rechtsherstel box 3

5 augustus 2022
De staatssecretaris van Financiën heeft in het Beleidsbesluit rechtsherstel box 3 de precieze vormgeving beschreven van het rechtsherstel. Zie ons alert van 5 juli betreft het beleidsbesluit rechtsherstel Box 3.

Tax Alert: Beleidsbesluit rechtsherstel box 3

5 juli 2022
Op 30 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën in het Beleidsbesluit rechtsherstel box 3 (hierna: het besluit) de precieze vormgeving beschreven van het rechtsherstel dat zal worden geboden naar aanleiding van het zogenoemde ‘Kerst-arrest’. Dit arrest is door de Hoge Raad gewezen op 24 december 2021.

Vermogenden en bedrijven zien fiscale lasten stijgen in Voorjaarsnota

24 mei 2022
De Voorjaarsnota 2022 is afgelopen vrijdag door Minister Kaag van Financiën naar de Tweede Kamer gestuurd. Eerder bleek al dat veel van de plannen van het nieuw aangetreden kabinet aangepast dienen te worden in verband met een aantal (onvoorziene) kostenposten die meerdere oorzaken kennen.

De Hoge Raad wijst de wetgever terecht: Vermogensrendementsheffing box 3 voor 2017 en 2018 in strijd met het eigendomsrecht en discriminatieverbod

24 december 2021
Op 24 december heeft de Hoge Raad geoordeeld dat er geen toereikende rechtvaardiging is voor het forfaitaire stelsel ter bepaling van de heffingsgrondslag voor het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen in box 3 van de inkomstenbelasting.

Enkele fiscale plannen in het coalitieakkoord

17 december 2021
Op 15 december hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie via het coalitieakkoord hun plannen naar buiten gebracht. De ambitie is onder meer het belastingstelsel te vereenvoudigen en te hervormen: er zijn dan ook wijzigingen in de fiscale regelgeving aangekondigd. De belangrijkste voorstellen lichten wij hieronder kort toe.  

 

kunnen we u helpen? 

 

De fiscale adviseurs van RSM helpen u graag verder met vragen en advies over Box 2 & Box 3.

Neem contact op met uw vaste RSM-adviseur via: [email protected] of via +31(0)72 541 11 11.