Van 5 september tot en met 5 oktober 2023 kunnen ondernemers de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) weer aanvragen. De Europese Commissie heeft de wijzigingen goedgekeurd. Het budget bedraagt dit jaar €8 miljard. Komt uw organisatie hiervoor in aanmerking? In dit artikel geven wij u graag meer uitleg over deze subsidieregeling.

Wat betekent SDE++?

De afkorting SDE staat voor ‘Stimulering Duurzame Energieproductie’. In Nederland is de SDE-regeling opgezet als een stimuleringsinstrument om de productie van duurzame energie te bevorderen door financiële ondersteuning te bieden aan projecten die hernieuwbare energie opwekken. De plusjes in ‘SDE++’ verwijzen naar de twee uitbreidingen van het oorspronkelijke SDE-subsidieprogramma.

Wie komt in aanmerking voor subsidie via SDE++?

SDE++ geldt voor bedrijven, non-profitorganisaties, overheden en andere instellingen in Nederland. Het subsidieprogramma heeft als doel de overgang naar duurzame energiebronnen te versnellen en de CO2-uitstoot te verminderen, in lijn met de duurzame energiedoelstellingen van de Nederlandse overheid.

De SDE++ subsidieert niet alleen de productie van duurzame energie, maar ook projecten die gericht zijn op CO2-reductie. Hierdoor worden naast hernieuwbare energieprojecten ook andere technologieën en initiatieven gestimuleerd die bijdragen aan het verminderen van broeikasgasemissies en het bevorderen van een duurzame energietransitie.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen dit jaar? 

  • Zogenaamde ‘hekjes’ in het budget moeten ervoor zorgen dat subsidieaanvragen met inzet van minder rendabele technieken meer kans maken op subsidie.
  • In 2023 is er geen productieplafond meer voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit op land.
  • Het productieplafond vervalt voor afvang en opslag van CO2 (CCS).
  • Er is een categorie bijgekomen: de lucht-water-warmtepomp.
  • Zon-PV-installaties kleiner dan 1 MWp mogen voortaan nog maximaal 50% van het piekvermogen terugleveren aan het elektriciteitsnet.

Waarom de SDE++ subsidie aanvragen? 

SDE++ is een instrument dat gericht is op het bevorderen van duurzame energieproductie, wat direct verband houdt met het milieucriterium (Environmental) binnen ESG. Door de financiële ondersteuning aan projecten voor hernieuwbare energie draagt de SDE++ bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en de impact op het milieu.

Bovendien hebben investeerders en financiële instellingen de neiging om meer aandacht te besteden aan duurzame investeringen die overeenkomen met ESG-criteria. Bedrijven die profiteren van de SDE++-regeling en investeren in duurzame energieproductie kunnen aantrekkelijker worden voor beleggers die zich richten op ESG-gerelateerde investeringen.

Wat kunt u alvast voorbereiden?

Ondernemers die een beroep willen doen op de SDE++ kunnen hun aanvraag alvast voorbereiden. Alle documenten die daarvoor nodig zijn, staan op de website van RVO. Eind augustus kunnen ondernemers hun aanvraag alvast klaar te zetten in Mijn RVO.

Benieuwd of en hoe uw organisatie kan profiteren van deze regeling? Wilt u meer weten over de criteria waar u aan moet voldoen of wilt u graag advies van een expert? Het is belangrijk dat u goed geïnformeerd bent voordat u een subsidievraag indient. De ESG-specialisten van RSM zijn betrokken adviseurs die u graag helpen om uw organisatie klaar te maken voor een duurzame toekomst.
 

Meer over de ESG dienstverlening van RSM?