Hoe kan de Raad van Commissarissen met aantoonbare deskundigheid een bijdrage leveren aan professioneel toezicht? Een onderzoek naar de interacties tussen de RvC, de externe toezichthouder en de externe accountant resulteerde in handreikingen om het interne toezicht verder te professionaliseren. Deze werden uitgewerkt in een Plan-Do- Check-Act-cyclus. Het continu doorlopen van die cyclus kan het interne toezicht naar een steeds hoger niveau brengen.

Lees het volledige artikel

Bron: Goed bestuur & toezicht - februari 2019