Een onderzoek naar de interacties tussen de Raad van Commissarissen, de externe toezichthouder en de externe accountant is aanleiding geweest om handreikingen te ontwikkelen ter verdere professionalisering van het intern toezicht. Deze handreikingen zijn uitgewerkt in een plan-do-check-act cyclus. Het continu doorlopen van deze PCDA-cyclus kan bijdragen aan aantoonbaar deskundig toezicht dat continu verbetert. 

1. Inleiding 

De juiste tone at the top draagt in belangrijke mate bij aan de juiste cultuur van een organisatie. Hierbij is het bestuur in de lead, maar wordt van de Raad Commissarissen (hierna: RvC) verwacht om hierbij richtinggevend te zijn. Echter, slechts met de tone at the top is de cultuur nog niet in orde. De vervolgstap is dat wordt gehandeld naar wat uitgedragen wordt, de bekende walk the talk. In dit artikel ligt de focus op de vraag hoe de RvC met aantoonbare deskundigheid een bijdrage kan leveren aan professioneel toezicht. Wij schetsen het belang van de interacties van de RvC met de externe toezichthouder en de accountant. Daarbij zal zoals hieronder toegelicht de RvC aantoonbaar en deskundig toezicht moeten houden. De combinatie van de interacties met het extern toezicht en de accountant en de aantoonbare deskundigheid wordt vervolgens uitgewerkt in een model met concrete handreikingen voor de RvC. Dit model - vormgegeven als een continue cyclus - is een hulpmiddel voor het intern toezicht bij het omarmen en uitdragen van een goede organisatiecultuur.

Lees het volledige artikel

Bron: