Circular IT group bestaat pas sinds 2022 en is sindsdien ook klant van RSM, maar de bedrijven die de groep samen vormen, hebben gezamenlijk al meer dan tachtig jaar ervaring op het gebied van circulaire IT-oplossingen. Ze zijn expert in life cycle management en circulaire IT-apparatuur, zoals laptops, servers en netwerkapparatuur. “We helpen onze klanten met de transitie naar duurzaamheid binnen hun IT-afdeling”, zegt group controller Michiel Nab.

De hal van het gebouw van de NEG Group (één van de bedrijven van Circular IT group) biedt via grote ramen royaal uitzicht op een ruimte waar medewerkers druk bezig zijn met het verwijderen van data en het opfrissen en repareren van gebruikte laptops en andere IT-apparatuur. Maar op de voor de hand liggende vraag ‘Interessesant, mag ik even binnenkijken?’, krijgt de verslaggever een vriendelijk maar onverbiddelijk negatief antwoord. “Sorry, maar wij stellen hoge eisen aan vertrouwelijkheid, discretie en geheimhouding”, zegt Michiel Nab. De 34-jarige group controller licht toe: “Wij zijn gebonden aan strenge wet- en regelgeving op het gebied van privacybescherming. En terecht natuurlijk, want je moet er niet aan denken dat allerlei gevoelige bedrijfs- en klantgegevens op straat komen te liggen. Wij zijn als Circular IT group gecertificeerd om gebruikte IT-apparatuur af te voeren, data te verwijderen en de apparatuur duurzaam te recyclen. Omdat we over de benodigde certificeringen en vergunningen beschikken, is die apparatuur bij ons in goede handen.”

We spreken Nab bij de NEG Group in Nieuwegein, maar het gesprek had ook bij één van de andere aangesloten bedrijven van Circular IT group kunnen plaatsvinden. Onder de paraplu van private equity firma Waterland gingen in 2022 Maxicom IT Distribution en Aliter Networks samen om vervolgens de NEG Group, IRENT, TellusRem, CTG Circular en emXcore aan de groep toe te voegen. Deze heeft daardoor nu vestigingen in Zoetermeer, Amsterdam, Nieuwegein, Allerod (Denemarken), het Belgische Mechelen en zelfs in Singapore. In totaal telt de onderneming zo’n 350 fte’s. “Maar we zijn nu nog met name groot in Nederland en België”, aldus Nab. Toch bedient de groep wereldwijd inmiddels niet minder dan zo’n 10.000 B2B-klanten en biedt ze een volledig IT-hardware productenportfolio aan; van IT-infrastructuur tot werkplek- en mobiliteitsapparatuur.

‘Langer met je IT doen’ 

De controller omschrijft Circular IT group als ‘een commercieel bedrijf met een groene insteek’. De groep biedt diensten aan als de verwijdering en vernietiging van afgedankte IT-activa, beveiligde gegevensverwijdering en de reparatie, het refurbishen, de distributie, installatie en wederverkoop van kort gebruikte IT-apparatuur. “Kijk”, legt Nab uit, “één van de manieren om je footprint en CO2-uitstoot te reduceren is langer met je IT doen en daarbij helpen we onze klanten.” Het past ook helemaal bij de huidige tijdgeest om apparatuur niet onnodig snel af te schrijven en te vervangen. “Ons lange termijndoel is impact te hebben op de SDG-doelen van onze klanten, de Sustainable Development Goals om van de wereld in 2030 een betere plek te maken”, aldus de controller van Circular IT group.

Ecologische footprint geminimaliseerd 

“Circulaire IT wordt echt een grote markt”, zegt hij beslist. “En eigenlijk is dat ook wel logisch, want waarom zou je een laptop al na drie jaar afschrijven en weggooien? De IT-budgetten zijn daar meestal wel op gebaseerd, maar het is heel goed mogelijk een laptop op te knappen en op te frissen, zodat hij wel zes jaar of nog langer meegaat of elders een tweede leven krijgt.” In dat laatste geval zorgen de medewerkers van Circular IT group ervoor, dat de data van de laptops volledig wordt gewist. “Maar weinig gebruikers hebben echt de allerlaatste versie van een laptop nodig”, licht Nab toe. “Het is net als met je telefoon; als zo’n ding het goed doet, waarom zou je hem dan vervangen door een andere, alleen maar omdat dat het nieuwste model is?“ Ook andere IT-apparatuur, zoals servers, routers en switches, kan gereed worden gemaakt voor hergebruik. “Zeker bij die apparaten is het niet belangrijk hoe ze eruitzien, als ze maar betrouwbaar zijn.” Door het aanbieden van de circulaire IT-producten is de klant niet alleen goedkoper uit, ook de ecologische footprint van IT wordt sterk verkleind, benadrukt Nab.

Duizenden laptops vervangen 

Inmiddels werkt Circular IT group dus voor een groot aantal opdrachtgevers, waaronder omvangrijke organisaties. “Bij grote bedrijven moeten periodiek alle laptops - en dat zijn er soms duizenden - worden vervangen”, haalt Nab aan. “Wij verwijderen dan de data, refurbishen de apparaten en verkopen ze weer aan andere gebruikers.” En weer andere opdrachtgevers roepen de hulp van Circular IT group in om op basis van een abonnement voor alle medewerkers periodiek in één keer op de laptops hetzelfde image (alle bestanden, mappen en programma’s van een bedrijf) in te stellen. Circular IT group is pas sinds najaar 2022 klant van RSM, domweg omdat de groep daarvoor nog niet bestond. “Wij zochten een accountant die ons ook op fiscaal en ander gebied kon adviseren en begeleiden”, zegt Michel Nab. “Dat moest dus niet een kantoortje op de hoek zijn, maar we wilden ook niet bij één van de hele grote kantoren terecht komen. Via één van onze financiële mensen, die daar iemand kende, kwamen we in contact met RSM en is de keuze uiteindelijk op hen gevallen.” En, merkt Nab op, de mensen van RSM hebben in een relatief korte periode hun meerwaarde al lang en breed bewezen. Met name bij de overnames die Circular IT group heeft gedaan en nog gaat doen, is de expertise van RSM van groot belang gebleken, geeft hij aan.

’Snel en vakkundig’ “

Bij de overname van een bedrijf komt het erop aan dat je de jaarrekening en andere cijfers van zo’n partij goed moet analyseren en doorgronden”, legt Nab uit. “Hoe waardeer je de goodwill? Hoe zeker zijn de opdrachten en dus de te verwachten omzet voor de komende tijd? En hoe verwerk je als onderneming de aankoopprijs in je boekhouding?” Al deze analyses en beoordelingen, samengevat in een PPA, Purchase Price Allocation, controleren de mensen van RSM voor Circular IT group. “Dat doen ze snel en vakkundig, zodat we er zeker van zijn dat het overgenomen bedrijf op de juiste manier in onze boekhouding terecht komt”, aldus de group controller van Circular IT group.

 

 

auteur  HARRY VAN DAM

fotograaf  FRANS STROUS


Dit artikel verscheen in de meest recente editie van het RSMagazine, een magazine dat twee keer per jaar in heel Nederland wordt verspreid onder cliënten, relaties en andere geïnteresseerden. Ontvangt u het magazine nog niet, maar wel geïnteresseerd? Neem dan contact op met Angelique Timmer-Weisscher via [email protected]. Dan krijgt u het magazine voortaan ook kosteloos toegezonden!