Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk

Vanaf 2 juni 2021 kunnen werkgevers weer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling praktijkleren.   

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij deze regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

Doel

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. 

Voor wie

De Subsidieregeling praktijkleren is bedoeld voor werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats verzorgen voor:

  • vmbo’ers die een leerwerktraject volgen voor een basisberoepsgerichte leerweg;
  • mbo’ers die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen;
  • hbo’ers die een duale of deeltijdopleiding volgen op het gebied van techniek, landbouw of natuurlijke omgeving;
  • promovendi of technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

Aanvraag

De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de duur van de periode waarin de werkgever begeleiding heeft gegeven en het totaal aantal subsidieaanvragen dat is ingediend. De subsidie is maximaal € 2.700 per jaar per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

De subsidieaanvraag kan voor het studiejaar 2020-2021 worden ingediend in de periode van 2 juni 2021 tot en met  16 september 2021 tot 17.00 uur.

De subsidie kan alleen worden aangevraagd met eHerkenning bij: https://mijn.rvo.nl/praktijkleren. Vanaf 1 juli 2021 is minimaal eHerkenning niveau 3 nodig om in te loggen.

Coulance vanwege het coronavirus

Het kabinet heeft maatregelen afgekondigd vanwege het coronavirus. Werkgevers kunnen hierdoor te maken hebben met gedwongen sluiting. De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een leerling of student begeleidt. Bij werkgevers die door de coronamaatregelen te maken hebben gehad met gedwongen sluiting sinds 16 december 2020, worden de weken waarin zij de leerling of student niet konden begeleiden, uit coulance niet in mindering gebracht op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was. Het veilig openen van de samenleving gaat stap voor stap. Vanaf begin maart 2021 zijn de eerste versoepelingen doorgevoerd, waarbij een aantal contactberoepen weer aan het werk mocht. De door het kabinet afgekondigde versoepelingen zijn leidend in het bepalen tot welk moment coulant wordt omgaan met de begeleidingsweken. Dit kan per branche verschillen.

Extra budget

Vanaf het studiejaar 2019-2020 tot en met 2023-2024 is er extra budget beschikbaar voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Dit betekent dat aanvragen in deze categorieën een bonus ontvangen bovenop het maximale subsidiebedrag van € 2.700. De hoogte van de bonus is afhankelijk van het aantal aanvragen.

De Subsidieregeling praktijkleren loopt tot en met eind 2022. Er is nog niets bekend over een verlenging van de regeling. De toeslag voor erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie is beschikbaar tot en met 2024. Daarom is nu nog niet duidelijk hoe de toeslag voor de studiejaren 2022-2023 en 2023-2024 beschikbaar komt.

Voor de conjunctuurgevoelige sectoren (die niet onder de sectoren landbouw, horeca en recreatie vallen) is in de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 ook extra budget beschikbaar.

SBI-codes

SBI (Standaard Bedrijfsindeling) geeft aan wat de hoofd- en nevenactiviteiten van een bedrijf zijn. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers.

De hoofdactiviteit van het erkende leerbedrijf dat de opleiding in de praktijk verzorgt, moet bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staan onder één van de SBI-codes voor landbouw, horeca of recreatie of één van de SBI-codes voor conjunctuurgevoelige sectoren. De hoofdactiviteit van het erkende leerbedrijf is de eerste geregistreerde SBI-code in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Eventuele andere geregistreerde SBI-codes zijn nevenactiviteiten. Deze komen niet in aanmerking voor de toeslag.

Deze registratie moet gedurende het studiejaar waarin de leerplek wordt verzorgd en in ieder geval op het moment van aanvragen correct zijn. De SBI-code kan niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd om in aanmerking te komen voor de extra subsidie.

Meer informatie?

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben of wilt u meer weten over de Subsidieregeling praktijkleren, dan kunt contact opnemen met uw RSM adviseur.

Download 'Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk' in pdf.