Het zal uw familiebedrijf maar gebeuren: de DGA is plotseling voor een onbepaalde periode niet beschikbaar. De spil van het bedrijf is weg, zonder dat iemand weet hoe lang dit gaat duren. De achterblijvers moeten ineens beslissen wat te doen als de DGA defungeert door bijvoorbeeld ziekte, overlijden, ontvoering, voorlopige hechtenis, een strafrechtelijk onderzoek, (vermeende) betrokkenheid bij een schandaal of een FIOD-ondervraging? Dit dreunt door van boardroom tot werkvloer. Er komt onvoorstelbaar veel af op de familie en het bedrijf. Interne én externe stakeholders stellen vragen en er staan journalisten op de stoep. Wat nu?

Dat een DGA ineens uitvalt, om wat voor reden dan ook, kan niet worden voorkomen. Wél kan een goede family & business governance verdere schade voorkomen, als daarin duidelijk is vastgelegd welk noodscenario nu in werking treedt.

Het belang van governance

Een goede family & business governance bewaakt de afspraken, normen en waarden die tussen de familie (ook onderling) en familiebedrijf gelden. Door deze vast te leggen in een familiestatuut én actueel te houden door een periodiek familieberaad, is altijd duidelijk hoe de familiebelangen zich verhouden tot de bedrijfsbelangen. Als een lid van de familie bijvoorbeeld schade dreigt te berokkenen aan het bedrijf, op welke manier kan dit familielid dan op afstand van het bedrijf worden gezet en hoe wordt een dergelijk besluit genomen?    

 

foto_blog.png

Noodkoffer

Het klinkt wat stoffig en tegenwoordig zit ‘ie natuurlijk ‘in the cloud’: de noodkoffer. De noodkoffer bevat de concrete ‘wat als-‘ scenario’s. Wie neemt welke taken over, wie wordt het aanspreekpunt voor het personeel, klanten of leveranciers, wie staat de media te woord? Welke informatie mag er worden gegeven? Wie is gevolmachtigd? Waar zijn autorisatie- of inlogcodes te vinden?

Meer informatie?

Heeft u als ondernemende familie behoefte aan feedback of hulp bij de governance, neemt u dan contact op met uw RSM adviseur. Wij denken uiteraard graag met u mee.