'Extra aandacht in crisistijd voor innovaties'

familiebedrijf.png

Nederland telt ruim 250.000 familiebedrijven. Dat meldt het CBS. In de horeca is ongeveer 80% een familiebedrijf, in de landbouw bedraagt dit percentage zelfs 92%. Familiebedrijven zijn verantwoordelijk voor 49% van de werkgelegenheid en 53% van het Bruto Nationaal Product. Het RNI (RSM-Nyenrode Initiatief) volgt diverse ontwikkelingen op de voet die betrekking hebben op familiebedrijven, zoals de coronacrisis.

Het RSM-Nyenrode Initiatief (RNI) is opgericht in oktober 2018. Daarvoor werkten RSM & Nyenrode Business Universiteit al geruime tijd samen en sinds de oprichting van het RNI is deze samenwerking intensiever op het gebied van familiebedrijven, vastgoed en educatie. Het doel van het RSM-Nyenrode Initiatief is een kennisplatform te creëren dat familiebedrijven, professionals van RSM en studenten van Nyenrode in staat stelt op zowel nationaal als internationaal niveau de combinatie van (academische) vakkennis en praktijkervaring te optimaliseren.

SPREEKBUIS

Onder de vlag van het RSM-Nyenrode Initiatief worden er praktisch toepasbare onderzoeken op het gebied van familiebedrijven in Nederland uitgevoerd. Aan het onderzoekspanel nemen momenteel 70 grotere familiebedrijven deel en dit aantal stijgt gestaag. 86% van de respondenten is daadwerkelijk zelf eigenaar van het familiebedrijf, terwijl 9% van de respondenten direct familie is van de eigenaar. Naast de onderzoeken worden er bijeenkomsten, presentaties en masterclasses georganiseerd voor familiebedrijven en medewerkers en zal het initiatief in de toekomst gaan dienen als een spreekbuis voor familiebedrijven in Nederland.

ONDERZOEKEN

Het RSM-Nyenrode Familiebedrijvenonderzoekspanel volgde de afgelopen maanden nauwgezet de invloed van de coronacrisis op de bedrijfsvoering van familiebedrijven. Via dit panel wordt een groep (familie)bedrijven daar regelmatig over geconsulteerd. Kenmerkend voor familiebedrijven is hun loyale opstelling ten opzichte van hun medewerkers.

Zo blijkt dat ondanks de coronacrisis familiebedrijven vanzelfsprekend evenals veel andere sectoren snoeihard worden getroffen door de maatregelen rondom de coronacrisis, dat zij desondanks liever interen op het eigen vermogen dan hun personeel ontslaan. Een aantal directeuren geeft verder aan dat zij de crisistijd benutten voor innovaties en het aanpassen van het bedrijfsbeleid, terwijl voor een aantal van hen deze crisis ook aanleiding geeft voor reflectie waardoor zij in de toekomst hun bedrijf minder afhankelijk willen maken van henzelf.

WINSTON CHURCHILL

Volgens de onderzoekers van RSM en Nyenrode kenmerken familiebedrijven zich onder meer door flexibiliteit, financiële onafhankelijkheid en de mogelijkheid snel tot besluitvorming over te gaan. Daardoor komen zij vaak beter uit een crisis dan niet-familiebedrijven. Ook de uitspraak ‘Never waste a good crisis’ van Winston Churchill hebben zij ter harte genomen, blijkt uit de antwoorden die zij gaven. Want 61% van de familiebedrijven die deelneemt aan het onderzoek gaf in juli van dit jaar aan dat de coronacrisis binnen het eigen bedrijf heeft geleid tot blijvende innovaties.

Daarnaast kan de coronacrisis een goede aanleiding zijn tot zelfreflectie bij de directeur. Dat blijkt ook daadwerkelijk het geval. Bijna een kwart van de directeuren van de familiebedrijven gaf in de zomer aan dat de huidige coronacrisis aanleiding is om eerder na te denken over de opvolging. En 30% zei door de crisis eerder na te denken over wat er met het bedrijf zal gebeuren als zij er zelf niet meer zijn. Meer informatie over dit onderzoek vindt u op: rsmnl.com/onderzoekrni

KRACHT EN KENNIS

Het RSM-Nyenrode Initiatief geeft duidelijk de kracht van kennis weer. RSM kan op deze manier nog beter aan de wensen en de eisen van de klanten voldoen. Door de structurele samenwerking zorgt RSM er samen met Nyenrode voor dat altijd de meest actuele (fiscale) inzichten voorhanden zijn en toegepast worden in het advies en de begeleiding bij het bestuur van familiebedrijven en bij de bedrijfsopvolging.

AANMELDEN ONDERZOEKSPANEL

Op regelmatige basis worden er korte onderzoeken uitgevoerd over actualiteiten die van belang zijn voor familiebedrijven. Hiermee hopen wij, samen met u, een bijdrage te kunnen leveren aan het gunstiger maken van het ondernemingsklimaat voor familiebedrijven. U kunt hier de eerder uitgevoerde onderzoeken (waaronder ‘UBO-register’ en het ‘Familiebedrijf & de Coronacrisis’) nalezen.

Uw kennis en ervaring worden zeer gewaardeerd en we hopen u te mogen verwelkomen als lid van het Onderzoekspanel Familiebedrijven. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Maaike Sol van RSM, via [email protected].

 

auteur Gwen van Loon en Jaap Bonkenburg

fotograaf  Shutterstock


Dit artikel verscheen in het RSMagazine (najaar 2020), een magazine dat twee keer per jaar in heel Nederland wordt verspreid onder cliënten, relaties en andere geïnteresseerden. Ontvangt u het magazine nog niet, maar wel geïnteresseerd? Neem dan contact op met Angelique Timmer-Weisscher via [email protected]. Dan krijgt u voortaan ook kosteloos het magazine toegezonden!
 

NIEUWSGIERIG NAAR MEER?

Klik hier en download DE HELE UITGAVE in PDF >>>