Netherlands
Talen

Talen

Geheel zelfstandige appartementen voor ouderen kwalificeren als woning

De overdrachtsbelasting maakt voor het tarief van heffing onderscheid tussen woningen en niet-woningen. Voor woningen geldt het verlaagde tarief van 2%. Het verlaagde tarief is echter niet van toepassing op onroerende zaken die bestemd zijn voor gebruik als verpleeg- of verzorgingsinstelling, ondanks dat ze worden bewoond. Een recente uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden brengt hierop een nuancering aan.

In de casus die voorlag bij het Hof verkreeg een stichting gebouwen met zorgappartementen inclusief drie warmte-koude-opslaginstallaties (“WKO’s”) voor de opslag van duurzame energie. De appartementen hebben een eigen afsluitbare voordeur, huisnummer, brievenbus, keuken en badkamer. Er zijn geen behandelruimten aanwezig in de gebouwen, wel enkele gemeenschappelijke ruimten en kantoorruimten voor personeel.

Hof Arnhem-Leeuwarden moest oordelen of gebouwen met geheel zelfstandige zorgappartementen, bestemd voor ouderen, als woning kwalificeren. Daarnaast was in geding of de netwerkvrijstelling in de overdrachtsbelasting van toepassing is op de verkrijging van de WKO’s.

Oordeel Hof Arnhem-Leeuwarden

Het Hof heeft geoordeeld dat er sprake is van een relatief nieuwe 'woonvorm' bestaande uit een gescheiden aanbod van wonen en zorg met als doel langer zelfstandig (thuis) te kunnen blijven wonen. Fysieke eigenschappen die kenmerkend zijn voor een verzorgingsinstelling zoals bijvoorbeeld spoelkeukens, behandel- en verpleegkamers en dergelijke ontbreken. Op grond hiervan kwalificeren de appartementen als woningen waarvoor het verlaagde tarief van 2% geldt. Hier doet niet aan af dat de gebouwen niet gesplitst zijn in afzonderlijke appartementsrechten en dat er gemeenschappelijke ruimten en kantoorruimten voor personeel zijn.

Voor wat betreft de WKO’s oordeelt het Hof vervolgens dat deze onder de netwerkvrijstelling vallen, vanwege de werking en functie van het bronnet. Het gedeelte van de verkrijging dat hieraan toe te rekenen valt, is derhalve niet belast met overdrachtsbelasting.

Gevolgen voor de praktijk

Per 1 januari 2021 geldt het verlaagde tarief van 2% (en voor starters 0%) enkel nog voor de verkrijging van woningen bestemd voor eigen bewoning. Hierdoor verliest deze uitspraak per 2021 grotendeels zijn relevantie. Wel van belang blijft dat de netwerkvrijstelling van toepassing is op de verkrijging van WKO-installaties. Verkrijgt u een gebouw met een dergelijke installatie erin, dan is dus niet over de gehele koopsom overdrachtsbelasting verschuldigd.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Neem dan contact op met uw vaste RSM-adviseur of bel de vastgoeddesk van RSM op telefoonnummer 030 231 73 44.