Op 13 oktober 2022 is een geüpdatete initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend afkomstig van de GroenLinks en PvdA. Het voorstel stelt onder andere een wijziging voor ten aanzien van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor familiebedrijven die vastgoed exploiteren via de B.V. In een eerder artikel hebben we dit initiatiefwetsvoorstel uitgebreid besproken.

De reden waarom wij u hier nogmaals over informeren zijn de grote gevolgen die dit voorstel heeft voor bedrijfsoverdracht van vastgoedfamiliebedrijven. Resumerend bestaat het initiatiefwetsvoorstel (voor de BOR) uit de volgende voorstellen:

  1. De doorschuifregeling in de inkomstenbelasting voor vererving en schenking van aanmerkelijk belang wordt afgeschaft;
  2. Verhuurd vastgoed wordt standaard aangemerkt als beleggingsvermogen voor de bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling, tenzij sprake is van onroerende zaken die dienstbaar zijn aan de onderneming ;
  3. Kleine ab-pakketten worden uitgezonderd van de bedrijfsopvolgingsregeling;
  4. Verlagen omvang percentage vrijstelling bedrijfsopvolgingsregeling naar 25% (nu nog 83%) per 1 januari 2024;
  5. Het initiatiefwetsvoorstel moet op 1 januari 2023 in werking treden.

 

Wat betekent dit voor u?

Door middel van enkele doorrekeningen die wij hebben gemaakt, laten wij u in het onderstaande overzicht zien hoe groot de impact van dit wetsvoorstel is, mocht dit op 1 januari 2023 in werking treden.

SCHENKING ONDERNEMING 2022 (HUIDIG SYSTEMATIEK)

De belastingdruk met toepassing van de BOR bedraagt circa 3%
De belastingdruk zonder toepassing van de BOR bedraagt circa 42%

SCHENKING ONDERNEMING 2023

De belastingdruk met toepassing van de BOR bedraagt circa 29%
De belastingdruk zonder toepassing van de BOR bedraagt circa 42%

SCHENKING ONDERNEMING 2024

De belastingdruk met toepassing van de BOR bedraagt circa 41%
De belastingdruk zonder toepassing van de BOR bedraagt circa 45%

Let op! Deze percentages gelden ook voor projectontwikkelingsactiviteiten.

Status initiatiefwetsvoorstel

In november 2022 zou het kabinet de mogelijkheden onderzoeken om verhuurd onroerend goed buiten de BOR te houden. Hierdoor zal het verhuurde onroerende goed niet meer middels de BOR fiscaal gunstig naar de volgende generatie over kunnen gaan. Op dit moment heeft de Tweede Kamer nog geen onderzoek gedaan en is het initiatiefwetsvoorstel nog niet besproken. Wij achten de kans daarom klein dat het kabinet deze verscherping per 2023 in laat gaan.

Zodra er meer bekend is zullen wij hierover berichten op www.rsm.global.nl.