Netherlands
Talen

Talen

Goed opdrachtgeverschap vanuit de Raad

Het vaststellen van de jaarrekening, en daarmee het college van B&W décharge verlenen aan de uitvoering van het financiële beleid, is een belangrijke taak van de gemeenteraad. Om deze taak te kunnen uitvoeren, heeft de gemeenteraad informatie nodig die betrouwbaar is.

2777.jpg

De gemeenteraad maakt gebruik van de externe accountant om zich er van te vergewissen dat de informatie in de jaarrekening die zij krijgt aangereikt betrouwbaar is. De accountant verstrekt de gemeenteraad informatie over de betrouwbaarheid van de verantwoorde jaarcijfers. Hiervoor voert de accountant werkzaamheden uit, de jaarrekeningcontrole. De gemeenteraad is de opdrachtgever van de externe accountant. Om de verwachtingen helder te duiden dient de gemeenteraad haar rol als opdrachtgever in de volle omvang vorm te geven. De gemeenteraad is als opdrachtgever namelijk ‘in the lead’.

RSM heeft ruime ervaring binnen de gemeentemarkt en heeft speciaal voor gemeenteraden een interactieve brochure opgesteld, met daarin opgenomen de instrumenten die gemeenteraden kunnen toepassen in het kader van de jaarrekeningcontrole.

Klik hier om de interactieve brochure te downloaden >>>