Goedkeuring onbelaste reiskostenvergoeding wederom verlengd

Sinds de coronacrisis werken veel werknemers vanuit huis. Veel van deze werknemers zullen een vaste (onbelaste) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer ontvangen van hun werkgever. Normaal gesproken moet deze vaste onbelaste reiskostenvergoeding stopgezet worden wanneer er langer dan zes weken niet naar het werk wordt gereisd. Wanneer de vaste reiskostenvergoeding niet wordt stopgezet na zes weken, is de vergoeding niet meer onbelast en zal in beginsel loonheffing moeten worden ingehouden en afgedragen.

Voor 2020 gold echter een goedkeuring op basis waarvan de vaste onbelaste reiskostenvergoeding niet hoefde te worden aangepast en onbelast betaald mocht blijven worden ook al reisden de werknemers niet meer naar het werk. Deze goedkeuring was in eerste instantie verlengd tot 1 februari 2021. Daarna volgde verlenging tot 1 april 2021, in afwachting van een nieuwe regeling voor thuiswerkende werknemers.

Wederom verlenging

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden van een nieuwe regeling om thuiswerkkosten onbelast te kunnen vergoeden, ook na de coronacrisis. Het is tot op heden nog niet gelukt om met een structurele maatregel te komen die ook na de coronacrisis uitvoerbaar is. Daarom is de goedkeuring tot het doorbetalen van de vaste onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer wederom verlengd, nu tot in ieder geval 1 juli 2021. Dat betekent dat de vaste onbelaste reiskostenvergoeding nog steeds mag worden doorbetaald, ook al worden de kilometers en daarmee de kosten, niet meer (volledig) gemaakt.

Let wel, deze goedkeuring geldt nog steeds alleen voor werknemers die vóór 13 maart 2020 al recht hadden op de vaste onbelaste reiskostenvergoeding. Werknemers die na 12 maart 2020 in dienst zijn getreden en aan wie een vaste reiskostenvergoeding is toegekend, maar die vanuit huis hebben gewerkt, kunnen deze reiskostenvergoeding fiscaal ook onbelast ontvangen, maar deze vergoeding moet dan wel worden aangewezen en ten laste van de vrije ruimte van de werkkosten worden gebracht (voor hen geldt namelijk de versoepelde regelgeving in verband met corona niet). 

Zodra er meer bekend is over een eventuele nieuwe regeling zullen wij u uiteraard informeren. 

20210326_goedkeuring_onbelaste_reiskostenvergoeding_wederom_verlengd_cover.jpg

Download 'Goedkeuring onbelaste reiskostenvergoeding wederom verlengd' in pdf.