Op dit moment zijn een Open Fonds voor Gemene Rekening (ofgr) en een Open CV (ocv) nog belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Door een wetswijziging verandert dit per 1 januari 2025. Vanaf die datum worden deze entiteiten, enkele uitzonderingen daargelaten, aangemerkt als fiscaal transparant. Door middel van deze blog willen wij u attenderen welke gevolgen deze wetswijzigingen hebben en hoe u hierop kunt handelen.    

Privacy structuur 

Er zijn families die in hun structurering gebruik maken van een Open Fonds of een Open CV. De reden hiervoor is veelal dat deze entiteiten geen publicatieplicht hebben in het Handelsregister. Hierdoor kan het (familie)vermogen anoniem worden aangehouden zonder dat dit voor de buitenwereld te zien is, er vanuit gaande dat het vermogen in deze entiteiten is ondergebracht. Dit wordt veelal een privacy structuur genoemd. In de praktijk bestaan meerdere varianten van een privacy structuur. Alleen de varianten die gebruikmaken van een Open Fonds of Open CV worden per 1 januari 2025 geraakt door de wetswijziging.

Fiscale afrekening

Per 1 januari 2025 worden de figuren van het Open Fonds en de Open CV behandeld als fiscaal transparant. Indien géén tijdige herstructurering heeft plaatsgevonden, leidt deze omslag naar transparantie tot heffing van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting indien meerwaarde aanwezig is. De bezittingen en schulden van deze entiteiten worden namelijk vanaf 1 januari 2025 naar rato toegerekend aan de achterliggende participanten. Over eventuele aanwezige meerwaarden dient dan vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting te worden afgerekend. Door de transparantie moeten de vermogensbestanddelen in de meeste gevallen worden aangegeven in box 3. Afhankelijk van het soort vermogensbestanddeel en het (te verwachten) daadwerkelijke rendement, kan box 3 nadelig uitpakken. Deze effecten – de eindafrekeningen en de heffing in box 3 - kunnen dankzij overgangsrecht worden voorkomen. De belastingclaims kunnen worden doorgeschoven naar een BV, maar allen indien de herstructurering die hiervoor nodig is in 2024 heeft plaatsgevonden.

Einde privacy?

Betekent het wetsvoorstel het einde van de privacy structurering? Het antwoord daarop is kortweg nee. Er zijn nog diverse mogelijkheden om de privacy ook in de toekomst te waarborgen. Of dat in uw specifieke situatie ook mogelijk is kunt u natuurlijk met uw RSM adviseur bespreken.

Actie vereist?

Om te kunnen beoordelen wat de gevolgen voor u zijn van de wetswijziging per 1 januari 2025, adviseren wij u uw positie in beeld te brengen samen met uw adviseur. Immers, de wetswijziging leidt bij geen verdere acties in principe tot belastingheffing. In dat geval is het wellicht raadzaam om gebruik te maken van het overgangsrecht. Vergeet u hierbij ook niet de gevolgen die dit voor uw privacy heeft. Mocht u overigens een Open Fonds hebben met geen of weinig meerwaarde én het lijkt in de toekomst voordeliger om box 3 belasting te betalen, dan valt te overwegen het fonds zo snel mogelijk op te heffen. Er wordt dan immers geen (vennootschaps)belasting meer geheven over het rendement dat na de opheffing nog in 2024 wordt gemaakt. Pas op 1 januari 2025 is het eerste peilmoment voor box 3, waardoor er in feite een deel van het jaar geen heffing plaatsvindt. Ook hier adviseren wij dit overigens met uw adviseur te bespreken. Tenslotte is uw privacy in box 3 uiteraard gewaarborgd.

Wilt u weten wat de gevolgen en de mogelijkheden voor u zijn? Neem dan contact op met uw RSM adviseur.