Als adviseur van familiebedrijven vinden wij het belangrijk onze cliënten te ondersteunen bij het creëren van een solide basis. Het is van belang ervoor te zorgen dat familiewaarden in acht worden genomen, maar dat ook zakelijk succes wordt gestimuleerd. Een belangrijke tool om deze twee zaken te verenigen, is het opstellen en bijhouden van een familiestatuut.  

In deze blog duiken wij dieper in het concept familiestatuut en waarom dit document essentieel is voor uw familiebedrijf of familievermogen. Bent u benieuwd of het voor uw familie interessant is om een familiestatuut op te stellen, lees dan zeker verder.  

Wat is een familiestatuut? 

Een familiestatuut is geen juridisch document, maar een document waarin afspraken, waarden, regels en procedures worden vastgelegd. Het familiestatuut heeft als doel om de onderlinge relaties tussen familieleden te reguleren en zakelijke besluitvorming te structureren. Goede afspraken hierover zijn van groot belang om de continuïteit van het familiebedrijf te waarborgen. Zeker wanneer de samenwerking generatie-overschrijdend is.  

Wij zien het familiestatuut als een levend document. Het gezamenlijk bijhouden en onderhouden van het statuut is minstens even belangrijk als het opstellen ervan. Op deze manier wordt gewaarborgd dat het familiestatuut actueel blijft, en aansluit bij de reële omstandigheden van de familie en het bedrijf.  

Welke zaken legt u vast in een familiestatuut? 

Wij geven onderstaand een aantal voorbeelden van onderwerpen die wij als adviseur van familiebedrijven doorgaans in familiestatuten vastleggen.

In het familiestatuut legt u kernwaarden en tradities vast die voor de familie of het familiebedrijf van belang zijn. Zoals rechtvaardigheid, integriteit en respect. Zo kunt u in het statuut bijvoorbeeld afspraken maken over de omgang tussen familieleden onderling, maar ook over de omgang met de werknemers en de maatschappij. Ook bevat het statuut vaak procedures voor conflictoplossing binnen de familie of het bedrijf.

Daarnaast kan het familiestatuut bepalingen bevatten voor het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over de overdracht van de onderneming van generatie op generatie. Wat zijn de regels omtrent overdracht of verkoop en hoe dient te worden omgegaan met tegenslagen die een gevaar vormen voor de bedrijfscontinuïteit (bijvoorbeeld financiële tegenslagen, liquiditeitsproblemen en ziekte).

Tevens valt bij het opstellen van een statuut te denken aan onderwerpen zoals eigendom en stemrecht. Als familie stemt u bijvoorbeeld onderling af of de verdeling van eigendom en stemrecht onder de familie gelijk wordt verdeeld of dat onderscheid hierin gewenst is. Ook kunt u afspraken maken over de eventuele rol van derden binnen het bedrijf. Dergelijke procedures van besluitvorming en de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn bij uitstek geschikt om op te nemen in het statuut.

Het familiestatuut kan daarnaast ook dienen om richtlijnen en beleid inzake het vermogensbeheer vast te leggen. Bijvoorbeeld door afspraken te maken hoe de verschillende vermogensbestanddelen van de familie of het familiebedrijf wordt beheerd, geëxploiteerd en behouden.

Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een aantal van de vele mogelijkheden en functies van het familiestatuut. Een familiestatuut is maatwerk. De inhoud ervan bepaalt u op basis van de omstandigheden en behoeften die van betekenis zijn voor de familie en de onderneming.

Het belang van een familiestatuut voor uw familiebedrijf of familievermogen 

Het familiestatuut is een waardevol instrument om de stabiliteit, toekomstvisie en groei van een familiebedrijf- of vermogen te bevorderen. Tegelijkertijd beschermt het statuut de familiewaarden en versterkt het de relaties tussen familieleden. Deze zaken zijn van belang zowel wanneer het een gevestigd familiebedrijf betreft, als wanneer een bedrijf voor het eerst aan de volgende generatie wordt overgedragen. 

Bent u benieuwd wat wij als adviseur van familiebedrijven voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met uw RSM-adviseur.