Impact van Brexit op personen met de UK-nationaliteit

Als gevolg van de Brexit en afloop van de daarmee samenhangende overgangsregeling,  is er een aantal zaken veranderd vanaf 1 januari 2021. Zo ook voor personen met een UK- nationaliteit. Personen met een UK-nationaliteit die nieuw in Nederland komen wonen en werken, dienen de immigratieprocedures te volgen die gelden voor derdelanders. Dit houdt in dat zij een geldig Nederlands woon/werk verblijfsvergunning in hun bezit dienen te hebben, die aangeeft dat zij legaal in Nederland mogen werken en wonen.

Wonen in Nederland voorafgaand aan 1 januari 2021. 

Echter, u heeft mogelijk ook werknemers in dienst die voorafgaand aan 1 januari 2021 in Nederland werkzaam of woonachtig waren en thans nog steeds zijn. De situatie van deze medewerkers valt in principe  onder de voorwaarden die gelden voor het terugtredingsakkoord tussen de EU en de UK, echter zijn er wel acties nodig om over de juiste  verblijfs- en (eventuele) tewerkstellingsdocumenten te beschikken. 

Alle personen met een UK-nationaliteit die onder de voorwaarden van het terugtredingakkoord vallen dienen vóór 30 juni 2021 een verblijfsvergunning aan te vragen bij de IND. Er zijn 2 situaties die van toepassing kunnen zijn:

  • Personen met een UK-nationaliteit die korter dan 5 jaar woonachtig zijn in Nederland: zij kunnen een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen.
  • Personen met een UK-nationaliteit die langer dan 5 jaar woonachtig zijn in Nederland: zij kunnen een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Grensarbeiders 

Voor werknemers die voorafgaand aan 1 januari 2021 in Nederland werkzaam zijn geweest, maar in de UK woonachtig zijn, kan een “grensarbeidervergunning” aangevraagd worden. Met dit document zal de werknemer kunnen aantonen dat hij het recht heeft om in Nederland te werken onder de voorwaarden van het terugtredingsakkoord. 

Er is geen harde deadline waarin dit document aangevraagd dient te worden, echter dient de werknemer zijn recht om hier te mogen werken wel te kunnen bewijzen als de Nederlandse autoriteiten daarom vragen. Derhalve adviseren wij u om de “grensarbeidersvergunning” zo spoedig mogelijk voor uw medewerkers aan te (laten) vragen. 

Werkgeversverplichtingen

U dient, als werkgever, te controleren of uw werknemers in het bezit zijn van de juiste verblijfsdocumenten op het moment van indiensttreding en op een continue basis daarna. Daarnaast is het een (payroll) verplichting om de verblijfsdocumenten in uw dossier te hebben. Dit is van belang om het risico van toepassing van het anoniementarief en mogelijke boetes te verminderen bij controles door de fiscus of arbeidsinspectie. 

Derhalve raden wij u aan om te controleren of u medewerkers in dienst heeft met een UK-nationaliteit en de nodige acties te verrichten indien dit nog niet heeft plaatsgevonden.  

Assistentie of meer informatie

Indien u assistentie wenst bij het reviewen en/of regelen van bovenstaande of vragen heeft, neemt u dan contact op met uw vaste RSM-adviseur. 

20210415_impact_of_brexit_on_your_uk_national_employees_cover.jpg

Download 'Impact van Brexit op personen met de UK-nationaliteit' in pdf.