Interview met Laura Bles-Temme en Roberto Flören: RSM en het familiebedrijf

De samenwerking tussen RSM en Nyenrode is sinds oktober 2018 geïntensiveerd; het RSM-Nyenrode Instituut (RNI) is het resultaat. Naast de educatieve initiatieven ontwikkelt het RNI ook handvaten voor familiebedrijven. Met behulp van onder andere toepasbare & wetenschappelijke onderzoeken en kennisbijeenkomsten adviseert het RNI over alle facetten van het familiebedrijf. Een interview over familiebedrijven met Roberto Flören (Nyenrode Business Universiteit) en Laura Bles-Temme (RSM).

Wat zijn de huidige ontwikkelingen in familiebedrijven?

Roberto: “Familiebedrijven domineren de Nederlandse economie. Het zijn er nu ruim 275.000 en het aantal groeit nog steeds. Werd vroeger nog gezegd dat familiebedrijven saai, suf en onprofessioneel waren, nu is bijna iedereen ervan overtuigd dat het familiebedrijf de hoeksteen van de economie is. Ook de Nyenrode studenten werken nu graag in het familiebedrijf. Hier krijg je namelijk snel verantwoordelijkheid, zijn de lijnen kort, is maatschappelijk verantwoord ondernemen bijna vanzelfsprekend en wordt gedacht aan de lange termijn.”

Wat maakt een familiebedrijf nu echt een familiebedrijf?

Roberto: “Nederland mag trots zijn op haar grote aantal familiebedrijven. Familiebedrijven zijn uniek door hun samenspel tussen familie, bedrijf en eigenaren. Dit uit zich onder meer door een grote betrokkenheid van personeel, een hechte band tussen het bedrijf en de regio, rentmeesterschap, gezonde financiële balansen en passie voor het bedrijf en het ondernemerschap. Dit is een krachtige mix.”

Wat zijn de uitdagingen die spelen in een familiebedrijf?

Roberto:  “Het succes van het familiebedrijf komt niet zonder uitdagingen. Zeer bekend zijn de emoties verbonden aan de opvolging in leiding en de overdracht van eigendom, maar ook de mogelijkheid tot conflicten binnen de familie, de afhankelijkheid van de ondernemer en het inrichten van een goede governance”

Laura:  “Bedrijfsbelangen zijn hierbij relevant, maar alles begint bij de familiebelangen. De adviseurs van RSM herkennen de vraag achter de vraag en durven deze te stellen. Wat drijft elk familielid en de familie en hoe verhoudt zich dit tot het aansturen van het bedrijf nu en in de toekomst?”

Wat doet RSM voor het familiebedrijf?

Laura: “RSM begrijpt de complexiteit en vraagstukken van het familiebedrijf. Mede door de activiteiten in het RSM-Nyenrode Instituut volgen we de marktontwikkelingen op de voet. Dit doen wij onder andere door het creëren van platforms, waarin wij luisteren naar de behoeftes van onze klanten en hiervan leren in onze advisering. Zo organiseren wij momenteel op elke vestiging een ronde tafel bijeenkomst, waar een selecte groep familiebedrijven in een veilige setting ervaringen met elkaar kunnen delen en advies kunnen inwinnen.

Roberto: “Daarnaast bereiden wij ons momenteel voor op de lancering van het ‘onderzoekspanel familiebedrijven’. Er zullen korte onderzoeken uitgevoerd worden onder familiebedrijven; over actualiteiten van belang voor familiebedrijven, om zo samen snel een gefundeerde mening naar buiten te kunnen brengen over verschillende onderwerpen.”

Laura: “De adviseurs van RSM zijn zeer ervaren en hebben veel kennis van familiebedrijven. Niet alleen de reguliere  financiële en fiscale werkzaamheden kunnen wij verzorgen, maar ook bij de complexe vraagstukken zoals een familiestatuut, bedrijfsoverdracht en internationale ambities kan RSM uitstekend in adviseren!”

“RSM zal zich in de toekomst nog meer gaan richten op en verdiepen in de familiebedrijven. Niet alleen omdat het van die mooie, krachtige bedrijven zijn met hun eigen specifieke dynamiek, maar ook omdat wij er trots op zijn dat wij al zo veel familiebedrijven tot onze klanten mogen rekenen. Daarom ook zijn wij met Nyenrode Business Universiteit een langdurige samenwerking aangegaan, zodat wij nog beter kunnen inspringen op uw wensen. U hoort nog van ons!”

Wilt u meer informatie over het RSM-Nyenrode Instituut en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met uw RSM adviseur.

Laura Bles-Temme is Fiscaal Partner bij RSM en Head of Tax. Laura is gespecialiseerd in het adviseren van familiebedrijven & DGA’s en hun bedrijf. Neem contact op via [email protected] Prof.dr. Roberto Flören is als 'RSM hoogleraar Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht' verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Neem contact op via [email protected]