Kabinet stopt per 1 oktober a.s. met de meeste financiële corona-steunmaatregelen

Na anderhalf jaar intensieve economische steun voor bedrijven, ondernemers en werkenden stopt het demissionair kabinet op 1 oktober a.s. met de meeste corona-steunmaatregelen. Dat schrijft het kabinet in de Kamerbrief van 30 augustus jl. Er komt voor het vierde kwartaal van 2021 geen verlenging meer van onder meer de NOW, TVL, Tozo en TONK. De belangrijkste reden hiervoor is dat de corona-beperkende maatregelen steeds meer worden opgeheven en de economie zich herstelt. In dat kader voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) een positieve economische groei van 3,8% in 2021 en 3,2% in 2022. Het verlengen van de steun-maatregelen zou het herstel van de economie alleen maar in de weg zitten. Hierna geven wij een overzicht van de belangrijkste maat-regelen die het Kabinet opsomt in zijn hiervóór aangehaalde Kamerbrief. 

Financiële steunmaatregelen die stoppen per 1 oktober 2021

NOW en TVL
Per 1 oktober 2021 worden de misschien wel belangrijkste steunmaatregelen TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) en NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) stopgezet. De datum van 1 oktober sluit aan met het einde van de aanvraagperiode voor de NOW 4-subsidie die tot en met 30 september 2021 loopt. De aanvraagperiode TVL Q3 loopt nog wel door tot en met 26 oktober 2021.  

Tozo en TONK
De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) is een regeling die onder meer voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen van zelfstandig ondernemers door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. 
Als de Tozo niet meer van kracht is, kunnen ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, een beroep doen op de tijdelijk aangepaste bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Voor de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten), die bedoeld is als ondersteuning voor huishoudens die vanwege inkomensterugval de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit hun inkomen, is geen direct alternatief aangekondigd. 

Bijzonder uitstel belastingbetaling
Per 1 oktober 2021 zijn ondernemingen die tot deze datum bijzonder uitstel van belastingbetaling hebben gekregen weer verplicht om hun nieuw opkomende belastingschulden tijdig te betalen. Met het aflossen van belastingschulden waarvoor bijzonder uitstel werd verkregen hoeven zij pas vanaf 1 oktober 2022 te beginnen. De maximale aflossingstermijn van deze schulden is al eerder opgerekt naar 60 maanden. Dit betekent dat de binnen het bijzonder uitstel opgebouwde belastingschulden uiterlijk op 1 oktober 2027 afgelost moeten zijn. 

Financiële steunmaatregelen die stoppen per 31 december 2021 

Garantieregeling
De bestaande garantieregelingen blijven tot aan het einde van het jaar van kracht. Dit betekent dat de financieringsregeling KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C en GO-C nog het gehele jaar blijven doorlopen. Ook blijft de leningsfaciliteit voor garantiefondsen in de reisbranche en de garantieregeling evenementen dit jaar nog van kracht. 

Fiscale regelingen
Onder meer de onbelaste reiskostenvergoeding voor werknemers en de betaalpauze voor eigenwoningschulden – zonder nadelige fiscale consequenties - blijven doorlopen tot het einde van het jaar. 

Aanvullende financiële maatregelen

WTV
Het kabinet is voornemens vanaf 1 oktober a.s. de Werktijdenverkorting (WTV) opnieuw in te voeren. Deze werd door de invoering van de NOW-regeling tijdelijk stopgezet. Via de WTV kunnen werkgevers, met een bijdrage van UWV, hun personeel tijdelijk minder uren laten werken. Deze ondersteuning is alleen mogelijk bij kortdurende, buitengewone (niet corona-gerelateerde) omstandigheden. 

Steun bij dreigend faillissement of bedrijfsbeëindiging 
Ondernemers die ondanks de coronasteunmaatregelen genoodzaakt zijn om hun bedrijf te beëindigen kunnen vanaf 1 januari 2021 gebruik maken van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze wet geeft ondernemingen die failliet dreigen te gaan een nieuwe mogelijkheid om financieel de zaken weer op orde te krijgen. 

Nachtclubs en discotheken mogelijk verder ondersteund
Mochten nachtclubs en discotheken ook na 1 oktober 2021 nog niet open kunnen, dan komt het kabinet met een gerichte compensatieregeling voor die sector.   

Aanvullend sociaal pakket

Het kabinet wil een aanvullend sociaal pakket inzetten om mensen waar nodig nieuw perspectief te bieden. Gemeenten, UWV en Regionale mobiliteitsteams helpen met het zoeken naar nieuw werk, nieuwe bedrijfsactiviteiten en een inkomen. Zo helpen zij mensen met een bijstandsuitkering of ww, mensen voor wie ontslag dreigt vanwege faillissement van de organisatie, of zelfstandig ondernemers met een Tozo-uitkering op zoek naar werk. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het beëindigen van de steunmaatregelen of wilt u weten welke gevolgen dit voor uw financiële situatie heeft? Neem dan contact op met uw vaste RSM-contactpersoon of stuur een e-mail naar: [email protected]

20210902_kabinet_stopt_per_1_oktober_a.s._met_de_meeste_financiele_corona-steunmaatregelen_banner_rsmnet.jpg

Download 'Kabinet stopt per 1 oktober a.s. met de meeste financiële corona-steunmaatregelen' in pdf.