Kabinetsreactie evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen

Het kabinet heeft op 9 december 2022 inhoudelijk gereageerd op het evaluatierapport van het Centraal Planbureau over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de erf- en schenkbelasting en de doorschuifregeling (DSR) in de inkomstenbelasting. Het kabinet kiest er niet voor om de BOR af te schaffen. Wel zal de BOR worden aangepast.  

Verhuurd vastgoed

Het kabinet is voornemens om aan derden verhuurd vastgoed in alle gevallen aan te merken als beleggingsvermogen. Deze categorie vastgoed zal dan per definitie niet meer overgedragen / vererft kunnen worden met toepassing van de BOR en de DSR. Vastgoed dat wordt gebruikt voor de eigen bedrijfsuitoefening blijft tot het ondernemingsvermogen behoren. De wetsaanpassing zal onderdeel uitmaken van het Belastingplan 2024.

Nader onderzoek

In het voorjaar van 2023 zal het kabinet zich buigen over verdere aanpassingen van de BOR en de DSR. Daarbij zal onderzoek gedaan worden naar de volgende punten:

  • Beter onderscheid tussen ondernemings- en beleggingsvermogen;
  • Beperken DSR en BOR tot reguliere aandelen;
  • Het laten vervallen of anders vormgeven van de dienstbetrekkingseis in de DSR;
  • Het aanpassen van de huidige bezits- en voortzettingseis in de BOR zodat deze positiever uitpakt voor de flexibiliteit van ondernemingen;
  • DSR en BOR beperken tot eenmalige toepassing;

De tweede kamer zal uiterlijk aan het eind van de eerste helft van 2023 nader geïnformeerd worden over de exacte uitkomsten van bovenstaand onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden meegenomen in het Belastingplan 2024.

Meer informatie?

Indien u meer wilt weten over dit onderwerp en de (eventuele) gevolgen voor uw situatie, neem dan contact op met uw RSM-adviseur of via [email protected].