• Rapport gepubliceerd door RSM Nederland schetst de omvang van de uitdagingen waar de lidstaten van de Europese Unie (EU) voor staan.
  • Gedetailleerde analyse onthult dat Nederland samen met acht andere landen leiderschap zal tonen in het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Europese Commissie voor automobiliteit tussen nu en 2030.
  • Zeven EU-lidstaten lopen het risico deze doelstellingen te missen.
  • RSM dringt er bij landen op aan om bedrijven te ondersteunen door ‘groene automobiliteit’ te prioriteren om investeringen aan te trekken.

RSM, een toonaangevende aanbieder van professionele diensten aan middelgrote bedrijven, heeft vastgesteld dat Nederland behoort tot slechts een derde van de EU-landen die de basisdoelstellingen voor groene automobiliteit zal overtreffen.

De bevindingen kwamen naar voren in het nieuwste Europese rapport van RSM Nederland, "State of Play: Sustainable automobility in Europe", dat de overgang van de EU naar duurzame automobility beoordeelt. Het rapport concludeerde ook dat meer dan een kwart van de EU-landen het risico loopt belangrijke doelstellingen voor groene automobiliteit te missen.

Experts voerden een gedetailleerde analyse uit van het beleid, de technologische en infrastructurele ontwikkeling van elke EU-lidstaat in vergelijking met wat vereist is om de overgang van de Europese Commissie naar duurzame automobiliteit te realiseren.

De voortgang van elk land werd gemeten o.a. aan de hand van de Europese Green Deal en de belangrijkste doelstellingen, waaronder de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, de promotie van emissievrije voertuigen, infrastructuur voor elektrische oplading en duurzame luchtvaart en maritiem transport.

De bevindingen uit de analyse op basis van negen automobility metrics concludeerden:

  • Nederland behoort tot de beste 30% van de EU-landen door zich met urgentie te ontwikkelen en de minimale doelstellingen van de Europese Commissie te overtreffen.
  • Met trots staat Nederland op de vierde plaats in de Europese Unie voor de adoptie van elektrische voertuigen.
  • Meer dan 40% van de EU-lidstaten liggen momenteel op schema om te voldoen aan de minimale vereisten van de Europese Commissie.

Het rapport benadrukte daarnaast de uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling in de komende zeven jaar in Bulgarije, Letland en Roemenië, waardoor de urgentie van hun groene transitie in die landen bijzonder groot is.

Mario van den Broek, Business Consulting Partner bij RSM Nederland en medeauteur van het rapport:

Middelgrote bedrijven zijn wendbare en ondernemende verschilmakers. Ze helpen economieën zich aan te passen aan de snel veranderende milieuproblemen. Deze bedrijven kunnen een cruciale rol spelen in de overgang naar minder koolstofintensief transport. We hebben duidelijke richtlijnen en ondersteuning van politieke besluitvormers nodig om hun investeringen te stimuleren. In de hele EU zien we dat Nederland prioriteit geeft aan investeringen in innovatie en beleidsontwikkeling. Dit helpt om de gezamenlijke inspanningen van de EU en bedrijven voor duurzame automobility te versnellen.

Cem Adiyaman, strategiemanager bij RSM Nederland en medeauteur van het rapport:

De ambitieuze groene agenda van de EU markeert het begin van een nieuw tijdperk in duurzame mobiliteit. Europese steden en landen tonen leiderschap in het ontwikkelen van groenere transportinfrastructuur. Om deze leidende rol te behouden en klimaatdoelen te halen, moet de vooruitgang holistisch zijn. De EU moet prioriteit geven aan collectieve middelen, expertise en vastberadenheid. Het doel is een schonere, groenere en duurzamere toekomst.