Nieuwe wijze van gedragsmeting versterkt ontwikkeling van compliance richting risicopreventie

Effectiviteit van soft controls is meetbaar en levert daarmee belangrijke bijdrage

Al enige jaren wordt gewerkt aan gedegen en betrouwbaar onderzoek om inzicht te krijgen in gedragsrisico’s. Doel is om met proactief ingrijpen toekomstige problemen te voorkomen. Deze beweging richting risicopreventie is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van de compliancefunctie. Goed inzicht in de werking van soft controls levert samen met de analyse van hard controls een integraal beeld op van de beheersomgeving en de effectiviteit van de genomen beheersmaatregelen. Zo verwacht De Nederlandsche Bank (DNB) dat bij de beoordeling van de beheersing van integriteitsrisico’s de mate waarin de organisatiecultuur integer handelen bevordert of daaraan afbreuk doet, wordt meegewogen. De effectiviteit van soft controls is meetbaar. Een van de invalshoeken in triangulatie is onderzoek middels surveys. Dit instrument en de analyse van de gedragsdata moeten zo objectief en betrouwbaar mogelijk zijn ingericht. Als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, kan een betrouwbaar beeld worden gegenereerd van direct en niet direct waarneembaar gedrag. Daarmee kan een solide basis worden gecreëerd voor het gesprek met het management, plus een solide bijdrage worden geleverd aan de risicoanalyse.

cover_nieuwe_wijze_van_gedragsmeting_verstrekt_ontwikkeling_van_compliance_richting_risicopreventie_cover.jpg

Download 'Nieuwe wijze van gedragsmeting versterkt ontwikkeling van compliance richting risicopreventie' in pdf.

Dit artikel, geschreven door Marlène Jans, Director bij RSM en Henk de Jong, Partner bij YX Company BV en Mind Share BV. is verschenen in het Tijdschrift voor Compliance , nr. 3/4 2020. 

Meer informatie?

Wilt u weten wat soft controls en het meten van gedrag voor uw organisatie kunnen betekenen?
Neemt u dan contact op met Marlène Jans, [email protected]