Overzicht deadlines TVL en NOW

Deadline definitieve aanvraag NOW 2 nadert snel

Op 31 maart 2022 sluit de definitieve deadline voor de finale aanvraag van de NOW 2.  Dit betekent dat op dat moment door de aanvragende entiteiten de definitieve daling van de omzet moet worden opgegeven via het daartoe bestemde formulier op de site van het UWV.

Net als bij de NOW 1 bestaat de mogelijkheid om bij de aanvraag aan te geven dat het accountantsproduct (indien benodigd) later zal worden toegevoegd.  Hiervoor bestaat een uitsteltermijn van 14 weken na het indienen van de definitieve aanvraag.  Wij wijzen er wel op dat uw definitieve aanvraag door het UWV niet in behandeling wordt genomen zo lang het accountantsproduct niet is ingediend.

Let op: indien u uw aanvraag niet voor 31 maart 2022 heeft ingediend, wordt de NOW door het UWV automatisch vastgesteld op nihil.

Wij adviseren u om uw aanvraag niet op de laatste dag te doen in verband met de te verwachten drukte en het risico van het niet kunnen bereiken van de UWV site.

Deadline definitieve aanvraag tegemoetkoming vaste Lasten Q3 2021

De deadline voor de definitieve aanvraag TVL Q3 2021 moet uiterlijk worden ingediend op 1 augustus 2022.  Het RVO zal echter vanaf 1 juni 2022 beginnen met het versturen van reminders en uitnodigingen om de definitieve aanvraag TVL Q3 2021 in te gaan dienen.

Overzicht deadlines

Voor uw gemak treft u onderstaand een overzicht van alle deadlines:

Update NOW & TVL – Tijdslijnen NOW

tabel_3.png

Update NOW & TVL – Tijdslijnen TVL

tabel_2.png

Meer informatie?

Mocht u naar aanleiding van het lezen van deze nieuwsbrief vragen hebben, neem dan contact op met uw vaste RSM-adviseur.