Netherlands
Talen

Talen

Partnercompensatie bij afschaffing pensioen in eigen beheer

Partnercompensatie bij afschaffing pensioen in eigen beheer

Directeur-grootaandeelhouders kunnen sinds 1 april 2017 geen pensioen meer opbouwen binnen de eigen bv. Als dga dient u voor eind 2019 te beslissen wat u met het opgebouwde pensioenpotje gaat doen. U heeft daarvoor drie opties, die allemaal hun voor- en nadelen hebben. Kiest u voor afkopen of omzetten in een oudedagsvoorziening en bent u onder huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan kan dit grote gevolgen hebben voor uw partner. Belastingadviseur Timo Laan van RSM vertelt over de risico’s waar u en uw partner mee te maken krijgen.

Partnercompensatie pensioen eigen beheer

Pensioen verdwijnt bij afkopen of omzetten

Als u kiest voor afkoop of omzetting, dan heeft dat grote gevolgen voor uw pensioen. De opgebouwde pensioenvoorziening gaat namelijk volledig teloor. U kunt het zo zien: In principe vindt de afkoop of omzetting plaats tegen een lagere waarde dan de waarde die de verplichting eigenlijk heeft en geeft u dus een groot deel van de pensioenaanspraken prijs ten gunste van de bv. Voor u als grootaandeelhouder is dat vestzak-broekzak; de waardevermeerdering van de bv komt u immers toe. En bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan geldt hetzelfde voor uw partner, die via zijn/haar aandeel in de gemeenschap meeprofiteert van de waardevermeerdering. Maar bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan ligt dat anders.

Alle aanspraken van uw partner op uw pensioen vervallen

Om uw pensioen af te kopen of om te zetten, heeft u de medewerking van uw partner nodig. Die moet officieel akkoord geven. Maar met het zetten van zijn of haar handtekening, verliest uw partner alle aanspraken op het deel van het ouderdomspensioen waar hij of zij bij een scheiding aanspraak op zou kunnen maken, alsmede op een eventueel nabestaandenpensioen.

Verplichting om de partner te compenseren

Om deze financiële nekslag te voorkomen, bent u verplicht uw partner hiervoor te compenseren. Dat kan op verschillende manieren. Ten eerste door direct te compenseren. Om exact uit te rekenen hoe hoog de vergoeding moet zijn, zijn vrij ingewikkelde rekenexercities nodig. De exacte commerciële waarde is namelijk erg lastig te bepalen en hangt van heel veel factoren af.
Directe compensatie betekent dat de dga zijn of haar partner direct een bedrag zou moeten geven ter compensatie, zelfs als er nooit een scheiding plaatsvindt.

In plaats daarvan kiezen veel dga’s samen met hun partner voor aanpassing van de huwelijkse voorwaarden. Deze kunnen worden omgezet in gemeenschap van goederen, of er wordt in de voorwaarden een aangepast finaal verrekenbeding opgenomen. En ten slotte kunt u kiezen voor voorwaardelijke compensatie: u bent het bedrag niet per direct aan uw partner verschuldigd, maar spreekt af en legt vast dat u dit pas gaat berekenen in het geval van een eventuele scheiding, dan wel voor overlijden van de dga.

Let op: partnercompensatie is mogelijk ook vereist bij eventuele ex-partners, wanneer zij bij een echtscheiding in het verleden aanspraak hebben gehouden op een deel van het ouderdomspensioen, dan wel het nabestaandenpensioen!

Niet compenseren kan vervelende consequenties hebben. Niet alleen bij een toekomstige echtscheiding, waar discussie kan ontstaan over de verdeling van deze rechten.

Ook de belastingdienst kan echter vervelend doen. Indien ten onrechte niet wordt gecompenseerd, kan men stellen dat er sprake is van een belastbare schenking.

Laat u goed informeren over alle haken en ogen

Er komt dus wel het een en ander kijken bij de afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Laat u zich hier goed over informeren en neem uw partner hierin mee. Bij RSM zien wij het als onze taak ook de partners goed in te lichten over de gevolgen van afkopen of omzetten. Ook als u nog andere oudedagsvoorzieningen heeft geregeld, zoals een stamrechtregeling of een lijfrente, kunt u bij ons terecht voor een gedegen advies, zodat u voor de financieel meest gunstige optie kunt kiezen.

Wilt u meer informatie en advies op maat? Neem dan contact op met een van onze specialisten. Zij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

     
Regio Noord- en Midden-Nederland         Regio Zuid-Nederland  
Timo Laan Vincent Theunissen  
 +31(0) 75 541 11 11 +31(0)45 405 55 55  
E [email protected] E [email protected]  

RSM Belastingadviseurs

Timo Laan is belastingadviseur bij RSM, een toonaangevend bedrijf op het gebied van accountancy. belastingadvies en bij advisering van financieel-economische en strategische vraagstukken. U kunt naast advies over uw pensioenvoorziening bij de belastingadviseurs van RSM terecht voor ieder fiscaal vraagstuk, waaronder bedrijfsopvolging, belastingaangiften, loonbelasting, vastgoed, internationaal belastingrecht en fiscale procesvoering.